Jeho vlhkost se většinou pohybuje kolem jedenácti procent. Norma povoluje čtrnáct procent. Někde žně už vlastně finišují, někde už mají zrno pod střechou.

V Agrochmelu Kněževes začali 24. července řepkami, což je zhruba o týden dříve než obvykle. Tento týden měli sklizeny řepky, hrách, pelušku, třetinu pšenice a polovinu jarního ječmene. „To znamená, že jsme posekali v polovině týdne 80 hektarů jarního ječmene, 70 hektarů ozimé pšenice, 200 hektarů řepek a po pětadvaceti hektarech hrachu a pelušky. Jezdí tři kombajny. Ke sklizni zbývá nějakých 900 hektarů. " vypočítával agronom Jan Kopřiva. Hrách s peluškou tu pěstují jako osivo. Zkrmují pouze odpad z hrachu, k tomu přikupují sóju a řepkový šrot.

S ukončením žní počítají při optimálních podmínkách asi příští týden ve středu.
Kvalita a výnos se odvíjí od typu půdy. Pšenice, která vyrostla na písčitých půdách, dala špatný výnos i kvalitu. S pšenicí i ječmenem v okolí Kněževsi, kde je těžší půda, by neměl být žádný problém. „Výnos vychází nižší než loni, kdy byl rekord, takže spíše průměrný. Ječmen je ve sladovnické kvalitě. V Kněževsi máme štěstí, že je tu většinou červenice, která vodu drží. V Přílepích je písek a kamínky, což je problém. Jakmile tam nepřijde pravidelná voda, vše zasychá," uvedl Kopřiva. Typ půdy se odrazil také na výnosech řepky. Někde dala více jak čtyři tuny z hektaru, jinde přes dvě. Celkově ale vychází průměrný výnos.
S ukončením žní v příštím týdnu počítají rovněž v Probiosu Kounov. To znamená, že pokud bude vývoj počasí pokračovat, žně nezasáhnou do sklizně chmele. V polovině týdne měli pod střechou zhruba sedmdesát procent úrody. Se sklizní řepky bylo nutné chvíli počkat, protože byla nevyrovnaná, ale nyní se sklízí najednou obiloviny i řepka. Dozrává jarní hořčice.

Denně zvládají šedesát až sedmdesát hektarů. „Výnosy vycházejí průměrné jak u řepky, tak u obilí. Vzhledem k nedostatku vody jsme je čekali horší. Podle několika dílčích vzorků se ukazuje, že ani kvalita nemusí být špatná. Pšenice zatím vychází většinou jako potravinářská. Má i slušnou objemovou hmotnost," řekl ředitel Probiosu Kounov Pavel Řepík. Horší výnosy tady zemědělci odhadují u jarní pšenice, s jejíž sklizní tady teprve začínají.