Ve Wintrově síni na rakovnické radnici právě probíhá pětitýdenní podzimní kurz Podnikni to! Kurzy jsou dotovány Středočeským krajem. Jako lektoři působí úspěšní podnikatelé, kteří předávají účastníkům osvědčené postupy a zkušenosti.

Lektorem jarního kurzu byl Martin Soucha, který se v osmadvaceti letech rozhodl převzít rodinnou živnost, aby ji znovu nastartoval. A podařilo se mu to. Aktuálně vede fungující ski servis. Jeho rady si vyslechlo přes dvacet zájemců o podnikání.

„Na jaře byl o kurz překvapivě velký zájem, přihlásilo se 40 lidí. Nakonec jich bylo přijato 25, stabilně chodilo asi 22 lidí. Byli tam jak ti, kteří začínají s podnikáním, tak ti, kteří už podnikají a chtěli pomoci s PR. Objevily se tam i zajímavé nápady na podnikání,“ uvedl rakovnický starosta Luděk Štíbr.

Podzimní kurz zahrnující pět tematických setkání se od začátku října koná každé úterý od 7.30 do 20 hodin. Vede jej zkušený podnikatel, majitel galanterie Čendulka Josef Hošek, který se s manželkou Marcelou účastnil i jarního kurzu. Společně se zabývají prodejem, servisem a poradenstvím v oblasti šicích strojů.

„Kurz dal dohromady skvělé účastníky, kteří by se jinak nepotkali. Setkání s lidmi stejného nebo podobného myšlení bylo velmi inspirativní," připomněla Marcela Hošková, podle níž díky kurzu získali i nové kontakty. „Kromě toho jsme měli možnost nahlédnout na různá odvětví podnikání z jiné perspektivy. To nám poskytlo nové nápady a vedlo k zajímavým diskusím během kurzů,“ dodala.

Na podzimní kurz přicházejí i hosté, naposledy účastníkům předával své cenné zkušenosti úspěšný podnikatel Rudolf Kulhánek, majitel Elektra Viola.

Kurz pomáhá jeho zájemcům uskutečnit jejich podnikatelské vize, učí je nacházet podnikatelské příležitosti a vytvářet zajímavé a ziskové projekty. A to bez ohledu na to, zda teprve začínají, mají nápad teprve v hlavě nebo chtějí zdokonalit své podnikání. Účastníci získají maximum informací o tom, jak oslovit a získat zákazníky, jak postupně záměr budovat i jak si všechno propočítat.

Podle starosty budou možná kurzy pokračovat i v příštím roce. „Pokud bude ze strany veřejnosti zájem, rada města, které tento projekt velmi podporuje, může rozhodnout v kurzu pokračovat,“ poznamenal Štíbr.

Na kurzové aktivity navazuje Klub podnikavců, jehož členové se scházejí jednou za měsíc, vytvářejí si akční plány a vzájemně se podporují. Zvou také zajímavé hosty napříč podnikatelskými obory. Momentálně se v komunitě potkává 13 podnikavců, kteří společně řeší své aktuální problémy.