Hned na počátku přispíval Pařil radami při rozhodování, jak dál. K uvážlivé odpovědnosti totiž patří i zvažování, zda vedení rodinného podniku předat další generaci, nebo volit snazší cestu a najmout profesionální management. Ano, následnictví je ten náročnější působ.

Novotný starší nicméně změnu ocenil: díky převzetí řízení běžného provozu synem se jemu samotnému otevřel větší prostor k tomu, aby se mohl věnovat vizím a strategickým plánům rozvoje společnosti, kde klade důraz na vývoj nových produktů a větší orientaci na export. A Novotného syn ocenil pomoc externího experta při efektivním předávání řízení společnosti s řadou podnětů, jak se posunout. „Velkým benefitem koučingu bylo i získání vnějšího nestranného pohledu na firmu,“ ocenil.

„Předat řízení firmy z otce na syna se podařilo i díky spolupráci s expertem Milanem Pařilem,“ hodnotí s uznáním manažer Středočeského inovačního centra (SIC) Pavel Jovanovič.

Vývoj v klecanské společnosti nesleduje náhodou. Kouč Pařil patří ke spolupracovníkům SIC, kteří se podílejí na programu SIC Platinn. Jeho posláním je pomáhat malým a středním podnikům odhalit inovační příležitosti, a to zprostředkováním spolupráce s experty schopnými navrhovat změny, jež povedou k růstu firmy (a tím vlastně i rozvoji regionu). V Klecanech toho využili k předání vedení z otce na syna. A výsledky, jak se jeví při pohledu zvenčí, Jovanovič chválí: „Povedlo se nenarušit fungování firmy a připravit management na nový způsob řízení a další rozvoj společnosti.“

Již osmnáct projektů

Firma AVAPS není ojedinělá. V rámci programu SIC Platinn již bylo ve středních Čechách ukončeno 18 koučinkových projektů v 16 firmách, sdělila Deníku za SIC Mirka Kremrová. A manažer Jovanovič upozornil, že čtyři firmy pokračují již ve druhé, intenzivnější fázi programu. Projekt je hodně zjednodušeně možno shrnout jako poradenství zajišťované úspěšnými manažery, kteří díky vlastním zkušenostem mohou vedení – zpravidla majitelům – ukázat, jak se posunout dál; současně mají možnost podívat se na pozici firmy s nadhledem a oproštěním od denních starostí.

Program Platinn majitelé podpořených firem hodnotí kladně, což dokazuje i to, že většina z nich chce pokračovat ve spolupráci s expertem i v druhé fázi programu,“ zdůraznil Jovanovič. V první fázi přitom náklady na spolupráci s expertem hradí SIC, v té druhé už v případě, že chtějí pokračovat, připlácejí i příjemci rad. „Rozrůstá se i regionální síť expertů, kteří chtějí předávat své zkušenosti dalším firmám,“ připomněl. Zvlášť v nynější těžké době koronavirové krize oceňuje, že se kolem firem a expertů daří vytvářet regionální podnikatelskou komunitu, která podporuje sdílení zkušeností – a tím posiluje odolnost a konkurenceschopnost firem v nelehké době.

Projekt pomoci zkušených manažerů

- Projekt Platinn zprostředkovává rady zkušených manažerů vedení dalších firem, jimž experti „zvenčí“ pomáhají objevovat cesty k dalšímu rozvoji

- Záměr se poprvé objevil v roce 2002 ve Švýcarsku a nyní se tento model využívá různě po Evropě: v České republice nejprve v Jihomoravském kraji, od roku 2018 v krajích Libereckém, Ústeckém a Zlínském, od loňska ve středních Čechách a letos byl rozšířen také do krajů Moravskoslezského a Olomouckého

- V rámci programu organizovaného Středočeským inovačním centrem je aktuálně ukončených 18 projektů v 16 firmách; nejvíce v okolí Prahy, na Mladoboleslavsku a Kutnohorsku – ale rovněž na Berounsku, Kladensku, Kolínsku, Kutnohorsku, Nymbursku a Příbramsku

- Spolupráci s experty z řad zkušených podnikatelů si v kraji vedle klecanské společnosti AVAPS chválí například šéfové firem BOVA Březnice, Montana z Mladé Boleslavi, Neofyt ze Stříbrné Skalice či TopolWater z Čáslavi

- Podpora je poskytována ve čtyřech oblastech: rozvoj podnikání a obchodu (zvýšení obratu i zisku firmy, rozvoj obchodu, péče o zákazníky, zahraniční expanze, distribuce); organizace (hodnoty uvnitř firmy, výkonnost a efektivita, interní procesy, nástupnictví, strategie, komunikace, projektové řízení); spolupráce (vytváření strategických partnerství pro vývoj a prodej, propojení na výzkumnou organizaci nebo firmu); financování (zajištění finančních zdrojů a jejich efektivní řízení, propojení s investory, granty)

- Konkrétní příběhy firem jsou představeny na www.platinn.cz/success-stories

Zdroj: Středočeské inovační centrum

Zdroj: Youtube