S řadou start-upů už má SIC navázané kontakty. Známá je především spolupráce se společností Byzance IT, vzešlou ze start-upu vzniklého na Českém vysokém učení technickém. Ta pro SIC vytvořila komponenty pro svítidla veřejného osvětlení, které z „obyčejných“ lamp vyžívajících LED diody dokážou udělat ty „chytré – a inovační centrum nyní může toto řešení poskytovat radnicím bez toho, že by bylo nutné zavázat se ke spolupráci s konkrétní firmou (a to včetně Byzance) či používat svítidla od určitého dodavatele.

To vše bez velkých investic – a navíc s vizí dalšího rozvoje: lampy je možno doplnit čidly sledujícími různé hodnoty či zařízením pro šíření připojení k internetu; Byzance také vyvíjí originální řešení nabíječek elektromobilů, jimiž lampy bude možno doplnit s využitím dosavadních přívodů elektřiny, při jejich někdejším budování se počítalo pouze se svícením a nikoli se zátěží spojenou s činností nabíječek.

U přenosu technologických znalostí z výzkumu do praxe je však SIC i v dalších případech. Jakub Hudec, který má v inovačním centru na starost právě spolupráci se start-upy (působí jako Business Innovation Manager SIC a v minulosti býval i vedoucím sekce start-upů v agentuře CzechInvest), zmiňuje i další příklady.

„Namátkou Deeptime s unikátními reproduktory či Grideo s jejich energetickou platformou,“ upozornil na zvukové systémy, které lze zjednodušeně popsat jako vyrobené z písku za pomoci 3D tiskárny, a na moderní energetické řešení bytových domů, nabízející za pomoci moderních technologií s rozumnými náklady „komunitní micro-grid pro teplo, chlad a elektřinu s prvky umělé inteligence“ – a to navíc ekologicky, protože systém kombinuje fotovoltaické panely a centrální chladicí jednotku s tepelným čerpadlem; řeší tedy nejen topení, ale i ochlazování bytů. Cílem SIC je podle Hudcových slov vyhledávat dobré nápady a využívat je ve prospěch obcí a měst ve Středočeském kraji.

Manažer SIC Hudec připomíná, že podle jeho zkušeností v oblasti start-upů vznikla v regionu skutečná komunita. „Všude kolem vidím větší chuť do podnikání. V poslední době se mi však zdá, že více entuziasmu mají lidé, kteří již nějakou dobu pracují pro někoho a chtějí se postavit na vlastní nohy,“ upozornil. Podnikatelé, kteří skutečně stojí na příslovečném startu, tedy začínající se vším všudy, podle Hudcových slov poměrně často podceňují průzkum trhu.

Prostě – nadchnou se pro svůj nápad natolik, že se opomenou přesvědčit, zda o jejich produkt bude na trhu zájem (a zda po něm bude poptávka přesně v takové podobě, ve které svůj produkt vyvíjejí). Nebo jsou přesvědčeni, že pravdu mají oni a ta se prostě ukáže; kdyby se prý Ford ptal lidí, co si přejí, chtěli by vylepšit koňské spřežení a koncept automobilu by odmítli – či z novější doby: asi málokoho by oslovil nápad na chytrý telefon dřív, než by se přesvědčil, co tohle zařízení skutečně dokáže. A je tu ještě další rovina. „Zejména u start-upů, za kterými stojí mladí lidé, vidím kromě hezkých nápadů a invence malou chuť takzvaně se kousnout. Tedy tvrdě dřít,“ upozornil Hudec, že nápadu génia často také chybí k prosazení vytrvalost buldoka.

Pohled na start-upy v regionu navíc ukazuje vývojové tendence. Zatímco dříve jejich činnost spadala především do oblasti ICT, tedy se točila kolem počítačových technologií, nejnovější trendy ukazují jejich rozvoj v řadě dalších oborů. Podle Hudcových slov jde zejména o životní prostředí, elektromobilitu, recyklaci, vzdělávání – ale i další témata, která přímo souvisejí s globálními změnami a potřebami.

Manažer SIC také připomněl, že založit start-up ve Středočeském kraji má oproti lákavé Praze celou řadu výhod. Přičemž ta největší by se dala označit slovem „skoroPraha“: snadná dostupnost metropole, avšak za zlomek nákladů. „Není problém pracovat v regionu – a důležité meetingy si domluvit v Praze. V kraji fungují i různá coworkingová centra,“ poznamenal Hudec. Upozornil i na řadu významných výzkumných organizací, které mohou s vývojem produktu hodně pomoci. Na takovou spolupráci navíc SIC nabízí podporu – inovační vouchery s dotací 300 000 Kč. „Zázemí některých pro ekonomiku stěžejních velkých firem ve Středočeském kraji představuje další zajímavý potenciál,“ upozornil.

Nezapomněl pochválit ani další podporu poskytovanou ze strany SIC. Třeba kreativní vouchery, jež mohou pomoci se spoluprací s kreativci z různých oborů (třeba s designéry, experty na reklamu nebo tvůrci webových stránek si mobilních aplikací). „Také jsme partnerem středoškolského projektu na podporu podnikavosti Soutěž & Podnikej. Loni jsem dokonce mentoroval vítězný tým, který díky tomu odjel na zkušenou do Chicaga,“ připomněl Hudec soutěž, jež studentům nabízí nejen příležitost získat zkušenosti, ale i možnost rozvinout svůj nápad ve skutečný podnikatelský záměr.