Rakona se řadí mezi největší rakovnické podniky. Kolik máte nyní zaměstnanců?
Přibližně 400, z toho asi 60 má vysokoškolské vzdělání. V managementu máme zástupce deseti různých zemí, čtvrtina zaměstnanců jsou ženy. To není na výrobní závod až tak obvyklé.

Kolik zaměstnanců máte přímo z Rakovnicka?
Techniků, tedy zaměstnanců na operátorských pozicích a v nemanažerských rolích, je většina z Rakovníka nebo z okolí. Z managementu velká část bydlí na Rakovnicku stejně jako já. Ale jen asi patnáct procent je původem odtud. Manažery nabíráme po celé České republice, ze Slovenska i dalších zemí. Ve vedení firmy máme lidi z Ukrajiny, Venezuely či Ekvádoru, kteří mají vztah k České republice třeba prostřednictvím dřívějších studií. Máme tu také kolegu z Itálie, který hledal zaměstnání, a aniž by v Česku studoval, nastoupil rovnou k nám. Někteří mají pozici, kdy nemusí znát český jazyk, ale ti, co nastoupí do výroby, se češtinu doučují.

Zmínil jste, že zaměstnáváte i občany z Ukrajiny. Kolik máte válečných uprchlíků?
Pracuje u nás i manželský pár, jsou to bývalí zaměstnanci P&G na Ukrajině. Shodou okolností byli v České republice na dovolené v době, kdy začala válka. Už se domů nevrátili a zůstali u nás. Máme tu i dalšího zaměstnance, který pracoval v jednom z našich ukrajinských závodů. Pět Ukrajinek k nám nastoupilo jako válečné uprchlice a je s nimi skvělá zkušenost, jsou opravdu pracovité a vděčné za příležitost kvalifikované práce. Některé z nich ale už z rodinných důvodů odjely mimo Českou republiku.

Jak to v současné době vypadá se zaměstnaností. Sháníte lidi na některé pozice?
Sháníme zhruba deset pracovníků na pozici operátora. Máme dvousměnné a čtyřsměnné provozy a pro některé lidi je to limitující. Nechtějí třeba pracovat o víkendech. Další věcí je, že u nás lidé pracují s technologiemi, s počítači. Musí se naučit stroje nejen obsluhovat, udržovat, ale také být schopni analyzovat příčiny problémů a hledat řešení. Je to spíše pro lidi, kterým nevyhovuje monotónnost a chtějí se učit nové věci a někam se posouvat. Lidé z operátorských pozic, pokud jsou šikovní, mohou přejít na pozice procesních techniků, operátorů specialistů či týmových vedoucích.

Přistoupili jste vzhledem k velké inflaci i k navýšení platů?
Máme podepsánu novou kolektivní smlouvu. Od října navyšujeme platy průměrně o 9,6 procenta. Nástupní platy pro techniky-operátory budou se směnovými a víkendovými příplatky zhruba na úrovni 42 tisíc korun hrubého. To není ale limitem, je tam prostor k dalšímu růstu po zapracování a dokončené kvalifikaci do další třídy. A od října se právě v této třídě bude průměrná mzda s příplatky u těch, kteří pracují na pozicích techniků-operátorů ve čtyřsměnném provozu, pohybovat v řádu 47 tisíc korun hrubého.

Vrátil bych se ještě k válce na Ukrajině. Jak vás zasáhla, co se týče odbytu?
Prioritou naší firmy bylo v první řadě zajistit, aby všichni naši zaměstnanci na Ukrajině byli v bezpečí -a samozřejmě také zajištění dodávek potřebných výrobků pro celou zemi. Abychom byli schopni toto zabezpečit, některé výroby byly přesunuty do okolních zemí, do jiných továren P&G, jako je například výroba pracích prášků pro Ukrajinu v Rakoně.

Jak jste tedy na tom v současné době s objemem výroby?
Ve srovnání s posledními třemi desetiletími je objem výroby v posledních čtyřech letech rekordní. V aktuálním roce počítáme s drobným snížením. Zůstáváme jedním z klíčových exportérů v rámci Česka, vývoz nám činí více než 95 procenta celkové produkce. Celkově vyvážíme do 40 zemí světa.

Plánujete nějaké zásadní investice?
P&G je skutečně inovační firmou, a to už od svého založení v roce 1837. A právě schopnost neustálého zlepšování našich výrobků a technologií nám umožňuje rychle reagovat na změny zvyků a preferencí našich zákazníků – příkladem mohou být plenky Pampers nebo elektrické zubní kartáčky. A to samé platí pro prací a čisticí prostředky, které v Rakoně vyrábíme. Jde o neustálý proces proces nových investic do zařízení a budov. Technologicky velmi zajímavou investici v oblasti životního prostředí plánujeme v následujícím roce, a to do systému využívání odpadního tepla z výroby stlačeného vzduchu. Jeden z našich provozů bude kompletně vytápěn jen tímto zdrojem.

Rakona působí také jako inovační centrum. Máte nějakou novou zásadní inovaci?V oblasti výrobkových inovací jsme nejvíce pyšni na nový produkt Jar Fairy Max Power, který usnadní mytí nádobí díky praktické obrácené láhvi pro rychlé a snadné dávkování jednou rukou. Víčko má speciální uzávěr, na kterém láhev stojí a má automatické uzavírání membránou po nadávkování. Máme novou technologii aplikace odnosných držadel na krabicích pracích prášků Ariel, které zásadně snižují objem plastů. Dokončili jsme přechod na zcela transparentní láhve u aviváží Lenor, což zjednodušuje následnou recyklaci. K tomuto kroku nám pomáhá nová technologie etiketování.

Jak je pro váš podnik důležité dokončení obchvatu města?
P&G Rakona měla vždy výbornou spolupráci s městem Rakovníkem a s jeho starostou. Dlouhodobě se věnujeme projektům, které mají za cíl snížit objem nákladní dopravy ve městě a zároveň zabezpečit logistické potřeby továrny zásobující celou Evropu. Samozřejmě bychom rádi zajistili dlouhodobou prosperitu Rakony, její další růst - a současně zůstat dobrým sousedem. V okamžiku dokončení celého obchvatu Rakovníka bude všechna doprava z industriální zóny odkloněna z centra města. Osobně se společně s rakovnickým starostou Luďkem Štíbrem v této věci angažuji, dlouhodobě se snažíme upozorňovat Středočeský kraj na důležitost této investice. Jsme rádi, že je pro kraj jednou z priorit. Před čtyřmi lety Rakona investovala sto milionů korun do západního vjezdu, který je napojen na už existujícího část obchvatu města. Doufáme, že se na oba zbylé úseky obchvatu nalezne dostatek financí a stavba bude v dohledné době hotová. Jeden z úseků už má stavební povolení, ten druhý je v projektové přípravě. Byl by to zcela zásadní krok pro celé Rakovnicko.

Tomáš Andraščík

Vystudoval ČVUT FS v Praze. Ve společnosti P&G pracuje už 27 let. Působil v pěti zemích, vystřídal 12 rolí ve společnosti. Mezi jeho záliby patří cestování, auto-moto, fotografování a dobrodružství. Má manželku Ibi a děti Matěje, Martina a Elišku. Na konci července z Rakony odchází na další pozici u firmy. Novým ředitelem podniku bude Jaromír Šimůnek.

Rakona

Továrna Rakona byla založena v roce 1875, v roce 1901 byla přesunuta za železniční trať, kde sídlí dodnes. V roce 1991 koupila rakovnickou továrnu společnost Procter & Gamble. Investice do továrny byla první americkou investicí v Československu po sametové revoluci a pádu režimu. Vyrábějí se tam prostředky na ruční mytí nádobí (18 %), prací prášky (39 %) a aviváže (42 %). P&G Rakona podporuje místní komunitu, od roku 1992 věnovala této oblasti 100 milionů korun.