Přizvaní experti zájemcům na dálku poradí, jak se dostat k penězům od státu i Evropské unie, ale třeba i jak získat podporu pro účast na veletrzích v zahraničí – a to včetně zodpovězení konkrétních dotazů. Nejde totiž o nějaké všeobecné školení, ale o rozhovory založené na rozebírání konkrétních podmínek a podrobností.

Podobně jako v případě seminářů pořádaných SIC na dálku, pro něž se vžilo označení webinář, se i v rámci konzultačního dne uplatní spojení prostřednictvím platformy MS Teams, kdy přihlášení účastníci domluvení na konkrétním čase dostanou odkaz na komunikační rozhraní. Pro „účast“ tak stačí internetové připojení a počítačové zařízení umožňující přenos zvuku; bez nutnosti cokoli instalovat nebo nastavovat.

Díky zapojení agentur CzechInvest, CzechTrade i Technologické agentury ČR je možné pokrýt široké spektrum zájmových oblastí: od podpor pro začínající podnikatele přes evropské dotace na rozvoj firmy (třeba na nákup technologií či na energetické úspory) nebo na firemní výzkum a vývoj, ale i na reklamu – až po podporu exportu a pronikání na zahraniční trhy. Samozřejmě nechybí představení programů podpory sloužící jako pomoc při překonávání dopadů koronavirové krize.