Důvody rozšíření chovu vysvětlila zootechnička Andrea Rumlová: „Chov jerseyek je alternativa k chovu holštýnského skotu na Rudě. Rozdíl ve zpeněžení mléka je o dvě až dvě koruny padesát vyšší u plemene Jersey než u holštýnek. Cenu určuje obsah tuku, ten je u plemene Jersey vyšší, a obsah bílkovin. Například v červnu jsme za litr mléka od jerseyek dostali ještě 7,77 Kč. Běžná cena se pohybovala od 5,50 do 6 korun za litr. Mléko dodáváme do Německa."

K rozšíření a modernizaci vedly ještě další důvody, a to, že s modernizací obslouží stejný počet lidí více krav, takže chov je rentabilnější. Přestože nové stáje zatížily chovatele úvěrem zhruba na třicet čtyři milionů, doufají, že se cena mléka v novém roce zvedne a u toho od jerseyek překročí devět korun. Nyní se běžná výkupní cena pohybuje kolem sedmi korun za litr. V říjnu byla 6,99 korun.

V nových stájích je ustájeno sto třicet dojnic plemene Jersey. Nahradily tak chov ve staré furstenberské stáji, kde se krávy plemene Jersey chovaly mnoho let. Moderní chovatelský komplex byl otevřen v prosinci roku 2014. Padesát jedna krav podnik nakoupil z Dánska, zbytek byla zvířata z vlastního chovu. V novém zařízení mají zvířata lepší podmínky, více světla, zlepšilo se stájové mikroklima. Moderní je také obsluha.


Výhody moderního ustájení popsala zootechnička Andrea Rumlová takto: „Nové stáje jsou vyšší, takže je v nich větší objem vzduchu. Jsou to lehké montované dřevěné stavby. Z boku jsou plachty, které se na zimu zatahují, aby dojnice nebyly v průvanu. Chlévská mrva se vyhrnuje na plato v zadní části, kde je nové hnojiště s kapacitou na dva roky. Zvířata jsou ve volném ustájení. Mají k dispozici drbadla." Stáje obslouží stejný počet lidí jako dříve, to znamená dva ošetřovatelé na směně a jeden traktorista.

„Kapacita ustájení je dvě stě kusů dojnic, takže bychom chtěli do budoucna chov ještě rozšířit. Podle financí bychom chtěli ještě nakoupit jeden kamion vysokobřezích jalovic z Dánska. Pokud ne, rozšíříme chov z vlastního obratu stáda."

Moderní ustájení zajišťuje dojnicím komfort. Krmivo do žlabu jim každou hodinu přihrne robotický přihrnovač krmiva, takže zvířata na krmivo pohodlně dosáhnou. Pijí z vyhřívaných napáječek. Jadrné krmivo dostávají v tak zvaném futrboxu, kam mohou kdykoliv vstoupit. Přesnou dávku jádra si zařízení přečte z takzvaného pedometeru, čipu na noze krávy. Ta tak dostane jádro podle toho, ve které fázi laktace právě je.

„Stejné zařízení je i v dojírně, kde zjistíme, kolik nadojila, a tady ve futrboxu dostane přidanou dávku šrotu. Polovina šrotu je zamíchaná v objemné krmné dávce, aby jim krmivo chutnalo. Druhou polovinu dostávají dojnice ve futrboxu. Nejlepší dojnice ji mají rozdělenou na pět dávek za den, takže pokud dojnice přijde do boxu víckrát, šrot už nedostane," popisovala dávkování zootechnička Andrea Rumlová.

Krmnou dávku dojnicím spočítá krmivář. Podle objemu krmné dávky a obsahu dusíkatých látek přidá dávku jadrného krmiva. U plemene Jersey je ale maximální dávka 6,5 kilogramu šrotu na den. Ve směsné krmné dávce zvířata dostávají v určitém poměru kukuřičnou siláž, vojtěškovou senáž, luční seno a slámu.
Krmivo se míchá ve středisku Ruda a dováží se na Požáry, kde se do něj přimíchá šrot s obsahem minerálních látek, vápníkem, sodou. Krmivo rozveze jednou denně do žlabů krmící vůz a každou hodinu ho přihrnuje už zmiňovaný robotický přihrnovač.

Během léta mohou dojnice volně vycházet na pastvu. „Pokud už je pastvy méně, jako například letos v polovině července, pasou se jen jalovice a krávy do tří set dnů laktace," uvedla zootechnička Rumlová.
Ke změně došlo i v dojírně. Původní tandemová dojírna pro dvě krát tři dojnice se zvětšila a předělala na rybinovou pro dvě krát šest dojnic.

Nové je také ustájení telat. Telata jsou ustájena samostatně v boxech, jak je to běžné. Ale boxy jsou pod střechou vzdušné stáje, která se dá rovněž z boku zateplit spuštěním plachet. „Telata zde velmi prospívají. Příjemné je to i pro obsluhu, zvláště v zimních měsících a pokud některé tele potřebuje zvýšenou péči. Telata sem přicházejí hned po narození a jsou tu zhruba do necelých tří měsíců. Pak se přesunou do odchovny," uvedla Rumlová.

Ve stejném stylu byla postavena i odchovna jalovic. Stáj je rovněž vzdušná s vyhřívanými napáječkami. K dispozici je pět fixačních boxů pro veterinární úkony nebo inseminaci. Dojnice mají pro tyto potřeby boxy, které zůstaly u dojírny.

Dojnice v kontrole užitkovosti
k 31. 12. 2015 (ks):

Velká Buková 74
Školní statek 97
SZP Lány 518
Agrochmel Kněževes 234
Agro Malinová 174
Agrofarm Šípy 84
Rakovnicko celkem 1181
Rakovnicko r. 1990 13 558