Ušetřené náklady na dosoušení alespoň částečně kompenzují obecně nižší výnosy obilovin i řepky oproti celorepublikovému průměru i průměru v loňském roce. Částečně pomáhá také slušná výkupní cena.

Ve většině podniků se žně přehouply za polovinu. Na Rakovnicku padlo 100 % ploch ozimého ječmene, 72 % řepky a 14 % ozimé pšenice. V celém kraji je sklizeno 28 % ploch obilovin a 81 % řepky.

Karel Šrámek z Rakochmelu hodnotí průběh žní jako dobrý. Sklizena je polovina ploch. Obilí neobsahuje příměsi, náklady na čištění jsou minimální. Rovněž odpadá dosoušení.

Úrodu z pole vozí v optimální vlhkosti: obilí dosahuje čtrnácti procent, řepka osmi. Obě plodiny kvalitou splňují výkupní parametry. „Příznivé počasí využíváme opravdu jak se dá. Ve středu jsme protáhli sklizeň řepky až do čtvrtečního rána do půl třetí. Vjeli jsme do ní o něco později, protože nebyla zralá. Nyní je zdesikovaná a zalepená proti vypadávání. Kdyby přišly bouřky, jak hlásí, vypadala by. Proto musí z pole pryč," vysvětloval Šrámek.

Výnosy Šrámek hodnotí jako slabší i oproti loňskému roku. „Ale vzhledem k nepříznivému průběhu roku, jarním holomrazům a suchu to dopadlo ještě dobře. Trochu nám pomůže výkupní cena. Ta je letos slušná."

V polovině žní jsou také 
v Zem–investu Mutějovice. Ozimý ječmen mají pod střechou. „Výnosy vycházejí spíše podprůměrné hlavně u řepek. Pšenice kolísá pole od pole. Počasí je ideální, takže zároveň se sklidí obilí a slámy, kterou máme pro živočišnou výrobu, běží podmítka i orba," hlásil v rychlosti agronom Jiří Vitner.

„Kdyby to šlo, tak je za čtyři dny po žních. Máme hotové řepky, čeká nás poslední třetina pšenic. Některé ale nejsou zralé, proto musíme přibrzdit," řekl k situaci na polích Jaroslav Mikoláš z Lupofytu Chrášťany.
Kromě pěkného počasí přispěla k rychlé sklizni také změna taktiky. Oproti jiným rokům nejprve posekali rané pšenice a pak teprve vjeli do řepek. Některé zdesikovali, což také zrychlilo jejich sklizeň.

„S výnosy jsme spokojeni. Na to, jak se nepříznivě vyvíjel rok, to dopadlo ještě dobře. Výnos obilovin se pohybuje kolem průměru, řepka dala přes tři tuny. Nejhůře dopadl ozimý ječmen, dal více jak čtyři tuny z hektaru," zhodnotil Mikoláš. I tady sklízí v ideální vlhkosti. Kvalita zrna je velmi dobrá, zejména pšenice vychází velice kvalitní.

Kolik je sklizeno

Pšenice ozimá 14 % ploch

– průměrný výnos:
4,80 t/ha
(kraj 5,26 t /ha)

Ječmen ozimý 100%  ploch
– průměrný výnos:
3,47 t/ha
(kraj 4,15 t/ha)

Obiloviny celkem
– průměrný výnos:
4,20 t/ha
(kraj 4,80 t/ha)

Řepka 72 % ploch
– průměrný výnos:
2,48 t/ha
(kraj 2,87 t/ha)