Ještě před tím se ale přítomní seznámili s třinácti novými hybridy silážní a bioplynové kukuřice. Podle čeho se vlastně hybridy vybírají, vysvětlila Markéta Hlavsová, produktový manažer AgroZZN Rakovník: „Hybridy vybíráme společně s Osevou podle čísla FAO, což je zjednodušeně řečeno podle délky vegetační doby kukuřice. Tedy hybridy kukuřice vhodné svou raností do této oblasti. Hledáme také hybridy vhodné do našeho klimatu, kde je nedostatek srážek." Některé hybridy byly na pokusná pole vysety už potřetí, některé naopak poprvé jako právě vyšlechtěné novinky. Takovéto hybridy se rozhodně nesklízí na výnos.

Jsou to pouze demonstrační pokusy. Je na nich vidět, jak jsou olistěné, jak mají velké a dopylené palice, které se těsně před polním dnem odkryjí.

„Pokusy slouží jako ukázka habitu rostliny během vegetace. Letos jsme je zaseli uprostřed pole. Odhalily se až při obsekání, což bylo dva dny před polním dnem, takže během vegetace nejsou přístupné. Zemědělci na polním dnu tak vlastně vidí jakýsi vzorník hybridů, ze kterého si vybírají osivo na příští rok," podotkla Markéta Hlavsová.

I když se hybridy zkouší jen tři roky, nejméně dva z nich ZD Senomaty už pěstuje. Družstvo několik let provozuje bioplynovou stanici. Kukuřici pěstuje na 380 až 400 hektarech. „Hledali jsme vhodné odrůdy do našich podmínek, proto jsme navázali spolupráci s Osevou a nakonec jsme začali dělat i polní den. S hybridy jsme spokojení, protože z nich získáme dostatek substrátu do bioplynové stanice," vysvětloval předseda Zemědělského družstva Senomaty Luděk Fišer.

Hybridy pod názvem Oseva hybrids jsou z českého šlechtění ze Šlechtitelské stanice Čejč na Moravě a jsou vhodné do naší oblasti. Většinou jsou to české hybridy, množené českými zemědělci. Oseva Bzenec je upravuje a prostřednictvím výkupů je nabízí koncovým zákazníkům.

„Aby si zákazníci udělali představu, pořádáme tyto polní dny jako společenské akce. Zemědělci vidí, jak rostliny vypadají, ještě když nejsou uschlé. Zaměřujeme se na podniky s živočišnou výrobou a bioplynovými stanicemi, proto polní den děláme i v Senomatech," řekl Vlastislav Janák, obchodní ředitel Osevy Bzenec. Tento den je podle ředitele netradiční, protože polní dny většinou začínají ráno. Ten senomatský pokaždé až později. Vloni se vše odehrávalo dokonce potmě, kdy byly porosty nasvícené halogeny.

Mezi hybridy, které se letos na polním dnu jednotlivě představovaly, byl například hybrid Pyroxena. Dosáhne zralosti za sto pět dnů. Porost je vysoký, hustý. Dává výnos 30 až 35 tun zelené hmoty z hektaru. Je plastický, vhodný jako meziplodina. Roste i v 1100 m nad mořem. Abnormální výšky i velkého klasu dosáhl v Senomatech hybrid Cedrak. Má vysoký obsah škrobu v zrnu. Je vhodný jako meziplodina. Naopak naprosto nevhodný se ukázal v Senomatech hybrid Cekob, označený jako TOP siláž. Dále se zemědělci seznámili se „skokanem do výšky" Cemora, vhodným pro bioplyn i siláž. Další byl například „trojskokan" Celunar, hodící se pro siláž, bioplyn i zrno.

Letos, jak ukázaly i jednotlivé hybridy na pokusech, to s kukuřicí vypadá velmi slušně. Výnos bude podle předsedy ZD Senomaty Luďka Fišera velice dobrý, což pěstitelům kukuřice pomůže. „Loni byla kvůli nedostatku srážek velká neúroda. My jsme problém neměli, ale v některých podnicích už v únoru neměli co krmit. Na jaře bylo sucho, ale v červenci nějaké srážky spadly a v kukuřici se to nyní promítlo. Porosty jsou vysoké a husté. Podle prvních rozborů vychází sušina 34 procent, " uváděl Fišer. Se silážováním v Senomatech začali 12. září.

Polní den byl kromě setkání odborníků společenskou událostí, ke které přispěli i obyvatelé městyse. Ženy z Klubu seniorů Senomaty hosty uvítaly tradičně po česku. Oblékly si senomatské kroje a vítaly přítomné domácím chlebem a solí. Chléb byl opravdu domácí. Den předtím ho upekli už osvědčení pekaři z řad dobrovolných hasičů v peci senomatské roubenky. Neupekli jen chléb na uvítanou, ale dalších sedmnáct bochníků předali Zemědělskému družstvu Senomaty jako pohoštění ke grilovanému praseti na závěr polního dne.
Starosta Tomáš Valer takovou příležitost uvítal: „Zemědělství k Senomatům vždy patřilo. Je to obec uprostřed polí, tak nevidím důvod, proč bychom to neměli spojit. Zemědělské družstvo funguje v Senomatech dobře. Je to moc hezká akce. Jezdí sem lidé z dalekého okolí."

Ženy upoutaly pozornost hned na začátku a na první pohled. Přijely na pole v nažehlených krojích koňským potahem. Po uvítání hostů chlebem a solí měly ještě další důležitý úkol. Protože se polní den konal v olympijském roce, každý hybrid byl představen jako olympijský závodník a ženy coby vlajkonoši ke každému přinesly transparent se jménem. Proto také hybridy nastupovaly jako skuteční sportovci: skokani, či trojskokani.