„Výnosy zatím vycházejí u hybridního ozimého ječmene 7,7 tuny z hektaru. Ostatní ječmen odhaduji na 6,7 tuny z hektaru, což je celkem slušný výnos," vypočítával Jiří Fišer. Celkem ke sklizni v Senomatech měli devadesát hektarů ozimého ječmene, takže počítali s tím, že o víkendu ječmeny dosekají. Před ječmeny Senomatští vjeli do žita na senáž do bioplynové stanice. Celkem padlo zhruba sto dvacet hektarů s odhadem výnosu asi 30 tun z hektaru.

Celkově se nadcházející sklizeň podle Jiřího Fišera nedá v této chvíli hodnotit. „Hodně to klame. Ozimé ječmeny se zdály slabší a zatím vypadají slušně. Odhaduji, že řepky budou slabší než loni, ale je to pole od pole. Přesto, že v červnu pršelo více než loni, na Senomatsku už bylo sucho. Pšenice v některých lokalitách už jsou spálené a úplně uschly. Voda přišla pozdě," zkonstatoval Jiří Fišer. Po ozimých ječmenech vjedou Senomatští do řepek, ale to bude odhadem až kolem osmnáctého července.