Novela reaguje na loňskou změnu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která by podle náměstka hejtmana pro život〜ní prostředí a zemědělství Viléma Žáka znamenala nárůst posuzovaných záměrů, který by si vyžádal přijímání nových úředníků. Podle nově platné legislativy musely být stejně posuzovány i takové záměry, jako je krbová vložka či parkovací stání před rodinným domem. „Pro Středočeský kraj by to zna〜menalo přijetí ales〜poň dva〜ceti úředníků, přičemž kaž〜dý z nich by stál úřad ročně téměř 600 tisíc korun,“ uvedl Žák s tím, že posuzování by mo〜hlo být dokonce dražší než vlastní záměr výstavby.

Podle nově schválené novely se okruh staveb, které by měly podléhat složitému posuzování vlivu na životní prostředí, zúží o menší stavby či stavební úpravy. Úředníci je budou posuzovat jednodušeji.