V Agrodružstvu Kněževes jde veškerá produkce kukuřice do živočišné výroby pro šest set kusů skotu. Kukuřici na siláž pěstují na 110 hektarech. Průměrný výnos zelené hmoty dává 45 t z hektaru. Je to více než v loňském roce, kdy se kukuřici nedařilo.

„Letošní rok byl pro kukuřici příznivější. Dostala dost vody vyjma červnového sucha. Spodní vody je také dostatek ještě z předešlé zimy. Kukuřice si pro ni dokáže sáhnout dost hluboko," řekl agronom Agrodružstva Kněževes Jan Kopřiva. Plánují tu vyrobit zhruba 4,5 tisíce tun siláže.

Kromě kukuřice na siláž tu ještě pěstují na třiceti hektarech kukuřici na zrno, která má nasazeno více palic. U té agronom odhaduje čistý výnos zrna 8 až 9 tun. Z této kukuřice se připravuje takzvané mokré zrno do vaku jako krmivo pro skot. Zrno o vlhkosti zhruba pětatřicet procent se rozmělní na šrotovníku, přidá se kyselina, která zrno zakonzervuje podobně jako siláž. Její sklizeň začne tak za dva až tři týdny.

Sklizeň komplikuje voda v polích, a to nejen po předchozích deštích. V některých lokalitách je ještě vysoká hladina spodní vody z předchozího roku. „I když jsme pole místo klasické orby orali rydlovacím pluhem, abychom obnovili strukturu půdy, voda na některých plochách zůstala, hlavně u potoků. Kukuřice je tam žlutá a traktory zapadají," vysvětloval Jan Kopřiva. Problém dělá i vytahané bláto na silnici. Zemědělci ho smyjí až po sklizni.

Vedle toho také divoká prasata, která porosty kukuřice ničí. Kněževeští spolupracují s myslivci. Nyní v kukuřici na zrno vytvoří průseky, kde by myslivci prasata mohli lovit. Už při jejím setí pamatují na to, aby myslivci mohli prasata lovit ještě před sklizní. Nechávají například neosetá místa. Divokým prasatům také podstrojují. Na vhodná místa zase dávají odrůdy, které prasatům chutnají. „Tím prasata dostaneme tam, kam potřebujeme," podotkl agronom.

Kukuřici sklízí jedna řezačka ze Mšeckých Žehrovic v rámci služeb. Po sklizni v Kněževsi se přesune do Mutějovic. Technika na odvoz řezanky a dusání v silážní jámě je kněževeského družstva.

Kromě silážování v Agrodružstvu Kněževes běží orba. Zaseto je 200 hektarů ozimé řepky. Po skončení sklizně kukuřice se začne sít ozimá pšenice, a to celkem tři sta padesát hektarů. „Počasí zatím přeje. Práce trochu zdržuje sklizeň kukuřice. Je na ní veškerá technika. Počítáme, že s kukuřicí skončíme asi kolem desátého října," odhadoval Kopřiva.