Na programu je mimo jiné volba orgánů Okresní agrární komory. Dále zemědělci zhodnotí činnost komory v uplynulém roce a také výsledky hospodaření a průběh celého roku na polích. Seznámí se s činností a rozpočtem komory na příští rok. Zazní také zpráva Místní akční skupiny Rakovnicko a možná spolupráce se zemědělci. Ve hře je také pořádání zemědělského plesu.

„Na valné hromadě vystoupí hosté prezident Agrární komory ČR Miroslav Toman, Zdeňka Hamousová, senátorka a starostka města Žatec a Pavel Jenšovský, starosta města Rakovníka," řekl předseda Okresní agrární komory v Rakovníku Jaroslav Mikoláš. Předseda Svazu pěstitelů chmele ČR Luboš Hejda přítomné seznámí se situací kolem chmele u nás i v zahraničí během loňského roku. Valná hromada začíná v devět hodin, prezentace účastníků je v osm třicet.