Roky 2020 a 2021 výrazně ovlivnila koronavirová epidemie. Byl následující rok lepší?
První měsíce roku 2022 stále ještě ovlivňoval covid a posléze dopady války na Ukrajině, především ve formě vzrůstajících nákladů na provoz, což restaurace nutně vede ke zvyšování cen. Konzumentům se přitom zvyšují životní náklady a musí šetřit. Přesto platí, že oproti dvěma předchozím letům byl rok 2022 výrazně lepší. Další pozitivní zprávou je, že se do Prahy částečně vrátili turisté.

Hosté se opět vrátili do hospod, jak se zvýšil odbyt sudového piva?
Objem sudového piva se mírně zvedl, nicméně se nevrátil na úroveň před pandemií. Na čísla roku 2019 si budeme muset ještě dlouho počkat.

Jaké tedy byly loňské tržby ve srovnání s předchozími lety?
S porovnáním s rokem 2021 se výstav pivovaru Krušovice moc nezměnil, podařilo se nám opět překonat hranici jednoho milionu hektolitrů i přesto, že jsme přestali dodávat pivo na ruský trh.

Jak výrazně se projevila válka na Ukrajině na exportu?
Válka na Ukrajině nás samozřejmě ovlivnila, protože export do Ruska byl pro náš pivovar významný jak objemově, tak finančně. Výpadek těchto objemů se ale dařilo nahrazovat nárůstem na tuzemském trhu.

Plánujete v současné době nějaké investice?
Poslední větší investice do našeho pivovaru proběhla už v roce 2020. Tehdy se jednalo o rozšíření kapacit plechovkové linky a stavbu nového skladu v pivovaru. V letošním roce se chceme zaměřit na rozšíření kapacit pivovaru Krušovice ve všech fázích výroby. Připravujeme také rozšíření čistírny odpadních vod a zaměřujeme se na energetické úspory v pivovaru.

Jak jste se vypořádali s rostoucími cenami energií?
Ceny energií pro rok 2023 vzrostly o stovky procent. Výroba sladu, který je pro nás základní surovinou, je energeticky velice náročná. Proto i ceny sladu vzrostly o vyšší desítky procent. I v této náročné době se snažíme, aby dopad na konečného spotřebitele byl co nejnižší. Skokový nárůst cen energií snížil návratnost investic do energetiky pivovaru - a to je prostor, kterého se snažíme využít.

Plánujete vzhledem k inflaci a růstu cen energií další zdražování?
Případné úpravy cen piva komunikujeme v rámci celé skupiny Heineken, za všechny naše pivovary i značky.