„Letošní žně byly mimořádně náročné a byly jedny z nejdelších, co si pamatuji. Sklizeň všech plodin se minimálně o dva týdny prodloužila, prakticky se prolínala se sklizní chmele, takže i pro organizaci práce a zajištění lidí to bylo hodně náročné,“ shrnul Jaroslav Mikoláš, předseda středočeské agrární komory.

Žně trvaly prakticky až do poloviny září a zemědělci na Rakovnicku mnoho důvodů ke spokojenosti rozhodně nemají. Zatímco vloni byl výnos pšenice nejvyšší v historii a překonal 6 a půl tuny na hektar, letos to bylo pouze 6,12 tun. Krajský průměr přitom činí 6,96 tun a celorepublikový průměr je 6,72 tun. Průměr všech obilovin na Rakovnicku činí 5,58 tun, v kraji 6,37 tun a celorepublikový průměr je 6,11 tun.

Špatně si vedla i řepka, která na Rakovnicku zabírá poměrně velkou plochu. Výnos byl pouze 2,73 tuny, v kraji i v celé republice přitom přesáhl 3 tuny.

„V naší oblasti skutečně nebyly výnosy nijak ideální a velký problém byl také s kvalitou. Je to dáno tím, že se žně posouvaly, hodně pršelo, kvůli dešti byly týdenní přestávky, což se podepsalo i na kvalitě. Především na pšenici potravinářské, které je u nás velké procento. Měla jak nízkou objemovou hmotnost, tak i nízké dusíkaté látky a pádové číslo. Co se týče ječmene, sladovnický na Rakovnicku prakticky ani není, všechen je krmný,“ konstatoval Mikoláš.

Na neúrodě se neprojevily pouze vydatné letní deště, ale také chladný a suchu duben. „Někde jsem se dočetl, že byl nejchladnější za posledních šedesát let. Také začátek května byl chladný, vegetace byla výrazně zpožděná a bylo sucho. Pak sice přišly deště, ale na naše poměry jich bylo až moc. Takže některým porostům jako řepce spíše uškodily. Na výnosech se projevily i kroupy a vichřice. Zejména u řepky, která měla malá semínka a horší olejnatost,“ popsal Mikoláš.

Přesto někteří zemědělci příliš tratit nebudou, neboť se zvýšily ceny jak u obilovin, tak i u řepky. „U řepky bylo zvýšení cen výrazné. Velká část podniků má sice prodáno dopředu, ale těm, co toho tolik neprodali, vysoké ceny kvalitu velmi dobře nahradily,“ uzavřel předseda středočeské agrární komory.

Výnosy na Rakovnicku

Komodita Celková výměra v roce 2021 (hektarů) Počet tun z hektaru v roce 2021 Počet tun z hektaru v roce 2020
Pšenice ozimá 6587 6,12 5,51
Pšenice jarní 778 4,21 3,96
Ječmen ozimý 885 5,77 6,46
Ječmen jarní 759 4,97 4,87
Žito 490 4,73 5,01
Oves 400 3,47 3,52
Tritikále 220 5,95 6,28
Obiloviny celkem 10 120 5,58 6,25
Řepka 4320 2,73 3,49

Výnosy ve Středočeském kraji

Komodita Celková výměra v roce 2021 (hektarů) Počet tun z hektaru v roce 2021 Počet tun z hektaru v roce 2020
Pšenice ozimá 155 353 6,96 6,58
Pšenice jarní 16 573 5,39 5,17
Ječmen ozimý 23 102 6,02 6,46
Ječmen jarní 38 552 5,51 5,48
Žito 38 552 5,51 5,66
Oves 7881 3,49 4,20
Tritikále 5339 5,23 5,85
Obiloviny celkem 251 182 6,37 6,25
Řepka 80 752 3,14 3,53

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR