U obce Lašovice se vznítila sláma na poli. Podle dostupných informací shořelo 20 hektarů pole. Škody jsou nulové, neboť zemědelci měli obilí již posekané. Na poli se nacházela pouze rozdrcená sláma, která se na zimu zaorá. U požáru zasahovali jak profesionální hasiči z Rakovníka, tak i sbory dobrovolných hasičů z okolí (SDH Hvozd, SDH Lužná). Pouze místní hasiči se jen museli na požár dívat, neboť v obci se nenachází žádná hasičská technika.