Jestliže Vánoce patří z pohledu hasičů k těm spíše klidnějším obdobím, přelom roku – Silvestr a Nový rok – je pro hasiče časem zvýšené ostražitosti a aktivity.
Vyjíždějí zpravidla k požárům od neopatrně odpalované zábavní pyrotechniky.
Nejčastěji hoří kontejnery, popelnice, travní porosty, keře.
Rakovničtí hasiči museli například v loňském roce v před silvestrovském čase vyjet na nábř. Dr. Beneše, kde některý „dobrák“ vhodil petardu do dutiny stromu,“ zavzpomínala mluvčí středočeských hasičů Lenka Kostková.


Hasiče a zdravotnickou záchrannou službu na konci každého roku zaměstnávají následky nesprávného používání zábavní pyrotechniky.
Na vrub zábavní pyrotechniky totiž jdou desítky drobnějších požárů odpadů umístěných v různých místech, popelnic, kontejnerů, trávních porostů a okrasných keřů. Počet těchto požárů, které hasiči likvidují v časných ranních hodinách Nového roku, v posledních čtyřech letech značně narostl. Kvůli zábavní pyrotechnice každoročně dochází i k zapálení odstavených aut, objevují se případy vyhořelých balkonů a bytů, do kterých vletěly zapálené světlice, rakety… Naštěstí se většinou jedná o menší, lokalizované požáry, které se v minulých letech obešly bez vážnějších zranění,“ uvedla dále Lenka Kostková.
Vážná zranění ale každoročně způsobuje nesprávná manipulace se zábavní pyrotechnikou. Největší nebezpečí pak představuje zejména ta podomácku vyráběná, necertifikovaná.


Hasiči proto doporučují:
Abyste zabránili případným zraněním či zbytečným škodám na majetku, dodržujte při zacházení se zábavní pyrotechnikou těchto několik zásad:
Nakupujte pouze tu zábavní pyrotechniku, která je uvedena legálně do oběhu: opatřena návodem výrobce v českém jazyce, který informuje jak tyto výrobky bezpečně skladovat a používat. Návod by měl každý při manipulaci s pyrotechnikou ve vlastním zájmu dodržovat. Veškerá zábavní pyrotechnika musí být označena certifikační značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.
Pokud si zábavní pyrotechniku pořídíte, je třeba ji bezpečně uskladnit,“ uvedla dále Lenka Kostková.
Zábavní pyrotechniky používejte tak, abyste neohrozili zdraví či majetek svůj nebo někoho dalšího.
Pamatujte, že pod vlivem alkoholu nebo jiných drog bychom se zábavní pyrotechnikou neměli manipulovat. „Obzvláště varovné jsou i pokusy některých lidí odpalovat pyrotechniku zasazenou do skleněné láhve. Snad ani není nutné zdůrazňovat, jaká neštěstí a vážná zranění mohou tyto experimenty způsobit,“ zdůraznila Lenka Kostková.


Se zábavní pyrotechnikou by neměly manipulovat děti. Zábavní pyrotechnika, zejména ta nebezpečnější, by měla být vždy uskladněna mimo jejich dosah. Své děti poučte, aby nesbíraly již použitou nebo i nevybuchlou pyrotechniku.
Neodpalujte znovu pyrotechniku, která již jednou selhala. Naopak ji bezpečně zlikvidujte v souladu s návodem k použití (např. prolít vodou a zakopat do země).
Ohleduplní bychom měli být i vůči našim zvířecím miláčkům. Psi a kočky mají mnohem vyvinutější sluch než lidé a při nadměrném hluku trpí. Může dojít i k trvalému poškození jejich zdraví,“ uzavřela Lenka Kostková.
Konec roku je i vhodnou příležitostí pro úklid balkonu. Během oslav konce roku může zbloudilá petarda nebo jiný kus zábavní pyrotechniky ponechané věci snadno zapálit a způsobit požár.