Krajské operační a informační středisko hasičů vyhlásilo druhý stupeň poplachu IZS a k události vyslalo jednotky ze stanic Kladno, Rakovník a Stochov, které byly posíleny jednotkami sboru dobrovolných hasičů obcí Lány, Nové Strašecí a Rynholec.

Po příjezdu na místo zásahu se z průmyslového objektu valil kouř a u vstupu byly dvě zraněné osoby. Jednotky ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou provedly ošetření osob a v dýchací technice postupovaly dále do objektu.

Zdroj: Youtube

Za pomoci termovizní kamery uvnitř nalezly větší počet zraněných a drogovou laboratoř. Veškeré síly jednotek požární ochrany a zdravotnické záchranné služby se soustředily na rychlé třídění, transport a ošetření převážně popálenin.

Některé zraněné osoby bylo třeba vyprostit z trosek. Policie a místní strážníci museli zajistit jednoho agresora. Dalšího po vyjednávání s policisty zachránili hasiči pomocí výškové techniky ze střechy objektu. Pro bezpečný transport zraněných osob a ohledání místa činu byla využita stabilizační sada a výdřeva z technického kontejneru.

Čarodějnická výzdoba v Novém Strašecí.
Obrazem: Nové Strašecí se pyšní čarodějnickou výzdobou

Po ukončení záchranných prací zahájili kriminalisté a vyšetřování za účelem zajištění stop a nebezpečných látek v nelegální drogové laboratoři.

Cílem cvičení bylo ověření znalostí a schopností velitele zásahu, kterým byl v první fázi s ohledem na převažující činnost hasič. Ve druhé fázi byl velitem policista, který převzal velení po ukončení záchranných prací.

"Jednotky požární ochrany byly prověřeny ve vztahu k vyhledávání osob, třídění raněných pomocí metody START, stabilizaci staticky narušených stavebních konstrukcí, záchraně osoby z výšky a součinnosti při detekci nebezpečných látek ve varně drog," vyjádřil se k zásahu ředitel územního odboru Kladno Martin Vondra. 

Sokolovna v Novém Strašecí.
Nové Strašecí převzalo provozování sokolovny. Plánuje i několik úprav

Zdravotnická záchranná služba procvičovala triáž popálených a zavalených osob s následným odsunem z místa zásahu. Policisté nacvičovali zadržení agresivních osob a zajištění areálu včetně nelegální laboratoře drog.

"Na úrovni strategického řízení se cvičení kromě důstojníka Policie ČR územního odboru Rakovník a řídícího důstojníka územního odboru Kladno HZS Středočeského kraje zúčastnili také zástupce Krajské hygienické stanice z Berouna a zástupce vodoprávního úřadu z ORP Rakovník," dodal Vondra.