Požár rodinného domu v Jesenici zalarmoval do akce v neděli nejen místní hasiče, ale i profesionály z Rakovníka. „Jeho příčinou bylo vznícení sazí v komíně. Od sazí pak chytil trám v komíně. Rakovničtí hasiči dusili požár a jeseničtí odkrývali hořící trám, který byl v komíně zazděný,“ popisovala mluvčí středočeských hasičů Lenka Kostková. Škody byly spočteny na 50 tisíc korun. Uchránit se podařilo 1 milion korun.
Dnes vám aktuálně nabízíme rozhovor s mluvčí středočeských hasičů Lenkou Kostkovou na téma: Požáry vzniklé od komínů.
Na co je třeba dbát především, abychom se vyvarovali nebezpečí vzniku požáru od komínu?
Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu. Konkrétně to znamená například udržování celistvosti a neprodyšnosti komínového pláště, i starší komín by měl být řádně vyspárován a pokud možno omítnut. Požáry často vznikají například žhnutím trámů zazděných v komíně, které jsou obvyklé zejména u starších staveb.
Co nelze podcenit?
Kouřovod vedoucí z topidla do komínového tělesa musí být správě izolován. Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komína. Neudržovaný komín rovněž zvyšuje riziko výbuchu kamen.
Pravidelné vymetání sazí v komíně a vybírání odpadu by mělo být proto samozřejmostí, stejně jako kontrola jeho technického stavu. Pro ještě přijatelné zajištění bezpečnosti byste měli provést čištění a kontroly komínů a topidel alespoň před začátkem topné sezony a po jejím skončení. Pryč jsou ty doby, kdy kominík obcházel dům od domu a sám si hlídal svůj rajón. Dnes řádné čištění a kontrolu komínů si prostřednictvím kominické firmy musí zajistit majitelé objektů sami.
Ačkoliv čištění vlastních komínů lze teoreticky provádět svépomocí, lepší je se spolehnout na odborníky - kominíky. Ti by měli provést revizi komínu i v případě, že se chystáte ke komínu připojit jakýkoliv spotřebič, nebo hodláte změnit druh paliva. O provedení čištění vydá kominík doklad.
Na co lidé často zapomínají?
K požáru může dojít i od nedostatečně zajištěných či netěsných komínových dvířek, z nichž pak mohou vylétat jiskry či žhavé materiály. Vybírací dvířka u paty komínu by neměla být nikdy umístěna v obytných místnostech, pevně uzavřena musí být i vymetací dvířka na půdě.
Co je třeba ještě zdůraznit?
Používání komínů, u nichž byly zjištěny závady, je zakázáno. Zásada bezpečné vzdálenosti platí také pro komínové těleso, hořlavé látky by od něj měly být v půdních prostorách vzdáleny nejméně 1 metr - riziko zvyšují zejména textil a seno. Do komínového zdiva nesmí zasahovat ani k němu těsně přiléhat žádné hořlavé stavební prvky jako konstrukce rovu, stropu, obložení apod.
Pamatujte, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel objektu, ne kominík.
V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte hasiče na linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.