19. dubna 12:33 hodin - Rakovník nehlídané pálení, zasahovala jednotka HZS Rakovník.

19. dubna 13:51 hodin - Lužná. Požár skladu s dřevěným uhlím - po příjezdu hasičů bylo zjištěno, že se jedná o požár střešní konstrukce, zásah probíhal vysokotlakou vodou. Zasahovaly jednotky HZS Rakovník a SDH Nové Strašecí a Lužná. V půl třetí bylo místo zkontrolováno termokamerou, nahlášena lokalizace, v půl čtvrté předáno majiteli, jednotky se vrátily na základny. Majiteli nařízena do neděle 21. dubna dohlídka.

20. dubna 14:13 hodin - Břežany nahlášený kouř z lesa. Na místě jednotky HZS Rakovník a SDH Čistá, v rámci mezikrajské spolupráce povolána také z Plzeňského kraje SDH Kožlany a Kralovice. Zásah stále probíhá, požár lesa cca 100x50 metrů, na místním rybníce bylo zřízeno čerpací stanoviště.

20. dubna 14:20 hodin – Lašovice – požár trávy. Zasahovaly jednotky HZS Rakovník a SDH Slabce, Hvozd, Lubná, Roztoky, Panoší Újezd. Po příjezdu potvrzeno požár trávy cca 60x150 metrů.

VÝSTRAHA – zvýšené nebezpečí vzniku požárů!

1) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,

2) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru,

3) zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,

4) stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) používání zábavní pyrotechniky,

d) jízda parní lokomotivy,

e) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,

f) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona,

g) vypouštění „lampionů štěstí“,

h) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,

i) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů!