Max Konopásek byl hudební pedagog, od jehož úmrtí v letošním roce uplyne 130 let. Narodil se 6. října 1820 v Senomatech a zemřel roku 1879 ve Lvově.
Po studiích zastával prestižní místa v rodinách hraběte Badeniho v Samboru či ve Lvově. Byl zastáncem myšlenky všeslovanské hudby vycházející z ruské hudby.

V osobnosti Maxe Konopáska můžeme spatřit nejen výborného hudebního pedagoga působícího v zahraničí, ale i osobnost, která se nesmazatelně zapsala do dějin české hudby.

Bennwitzovo Quarteto vzniklo v roce 1998 na půdě pražské HAMU. Brzy na to se zařadilo mezi vynikající komorní soubory na naší hudební scéně. Práce Bennewitzova kvarteta je ověnčena řadou ocenění nejen v České republice, ale i v zahraničí.