Jste srdečně zváni na Novoroční koncert ve Mšeci, který se koná ve prospěch záchrany barokních mšeckých varhan. Začíná se v neděli 3.ledna 2010 od 14:30 hodin v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské. Na programu je Jakub Jan Ryba a jeho Česká mše vánoční. Účinkují: Gabriela Eibenová Viktorová soprán, Petra Erlebachová alt, Jiří Hruška tenor, Vladimír Jelen bas, Adam Viktora varhany a Mělnický pěvecký sbor. Řídí František Šťastný. Děkujeme, že nadále přispíváte na sbírku, která je určena na záchranu vzácných mšeckých varhan. Nové číslo účtu je následující: 222 398 077/0300 variabilní symbol 111.