Účast ve třech kategoriích: nejmladší žactvo – nar. od 1.1. 1999, mladší žactvo – nar. od 1.1.1997 do 31.12. 1998, starší žactvo – nar. od 1.1. 1995 do 31.12. 1996.

Hrát se bude ve skupinách vyřazovacím způsobem. Prezentace bude probíhat na místě od 8 do 8.30 hodin. Přihlásit se můžete na místě při prezentaci.

Hráči na prvním až třetím místě obdrží ceny v podobě medaile a diplomu. Neváhejte a přijďte si změřit své síly na tento turnaj.