Zájemci se mohou přihlásit v recepci sportovní haly nebo na telefonu 736 646 677. Uzávěrka přihlášek končí poslední únorovou neděli.

Pořadatelé se těší na Vaši účast.