Na Rakovnickém potoce se mezi divokými kachnami objevila kachna mandarinská (Aix galericulata). Kachna pochází z Východní Asie a východu Ruska. Jak se však kachna ocitla v našem potoce, nikdo neví. „ Domnívám se, že kačírek zřejmě ulétl nějakému chovateli a přidružil se k Březňačkám,“ řekl zaměstnanec záchranné stanice v Čisté Zdeněk Bouda. Tento druh kachny snáší naši zimu velmi dobře. Je totiž mírnější než v jejich domovině. Kačírka chodí obdivovat desítky Rakovničanů a někteří mu dokonce nosí pečivo. „Pokud budete kachnám nosit pečivo, je důležité seškrábat z něho sůl. To kachnám nedělá příliš dobře,“ dodal Bouda.