Zástupci Rakovnického deníku se setkali na besedě se studenty třetího ročníku, obor Sociální činnost. Studentům, kteří by měli s námi na projektu spolupracovat, nás představil vyučující René Černý během hodiny Základy společenských věd. Mluvili jsme nejen o projektu a novinářských stylech, které studenty v příštích třech měsících čekají.

A proč právě tato třída? To vysvětlil lektor René Černý: „Jsou velice komunikativní, což je pro to, aby byl projekt úspěšný, důležitý předpoklad." O tom, že studenti mají velký zájem stát se „novináři", jsme se záhy přesvědčili i my. Slovo si okamžitě vzala „mluvčí" třídy Michaela Bartoňová: „Mě třeba baví psát úvahy. Také se pokoušíme psát krátké vtipné básničky, to aby to tady ve škole nebyla jen každodenní rutina. Zpestřujeme si tím čas strávený ve škole. A ještě jedna poznámka. Nemám ráda, když mě lidé oslovují Míšo. Tak se totiž jmenuje jedna zmrzlina. Říkejte mi, prosím, Mišu."

A René Černý doplňuje: „Musím říci, že právě Michaela má velice vytříbený, pěkný slovní projev. Je radost ji poslouchat, když zkouším nějakou látku." Studenti této třídy se poté shodují, že si navzájem dobře rozumí: „Je tady srandy kopec. Prostě jsme si sedli. Myslíme, že se dokážeme spojit i v práci na tomto projektu."

Z hovoru dále vyplynulo, že studenti dobře vycházejí také s lektorem René Černým. „Uvědomuji si, že pracuji s takřka dospělými lidmi, a tak tomu odpovídá i má komunikace s nimi. Musím říci, že tomu, že je konkrétně tento předmět baví, odpovídají i jejich studijní výsledky, které jsou ve srovnání s jinými třídami vynikající. Ať už se jedná o ústní zkoušení nebo písemný test. Je vidět, že mi nejen naslouchají, ale že jim pak látka zůstává v paměti," vysvětlil René Černý.

A na závěr si pochopitelně ještě vzala slovo Mišu: „V minulé škole se mi nelíbilo, nebyli jsme tam dobrý kolektiv. Bála jsme se třeba zkoušení. Toho, že když něco nebudu vědět, tak se mi mé spolužačky budou posmívat. Tady se na vyučování těším. Nejsou tu lidé, kteří si na vás ukazují a dívají skrz prsty. Spíše se snažíme si navzájem pomáhat, nežli bychom se potápěli."