KDY: 18. 9. 16:00
KDE: sál dr. Kamily Spalové, Muzeum T. G. Masaryka Rakovník
ZA KOLIK: 30 Kč

V posledních 5 letech prošla pozdně barokní budova rakovnického muzea, která dříve sloužila jako odpočívadlo pro plaské cisterciáky, několika zásadními opravami. Postupně byla díky dotaci na regeneraci památkových zón vyměněna všechna okna, opravena střešní krytina rizalitů, nově upraveny vstupní prostory a pokladna muzea a práce byly završeny opravou čelní fasády a restaurováním opatského znaku ve štítě. Všechny tyto práce proběhly za dohledu památkářů Evy Volfové a Tomáše Kapsy, opatský znak z roku 1781 restauroval Jan Turský. Návštěvníci se dozví, jaká úskalí se mohou vyskytnout při opravách památkově chráněné budovy nebo co se podařilo zjistit o opatském znaku ve štítě. Vstupné na přednášku je 30 Kč.