Nejlepší dobou k jejich návštěvě je podzim, kdy se lépe hledají, protože nejsou ztracené v hustém mlází. Pozůstalých rovnoběžných řad je dnes celkem čtrnáct, nejdelší je dlouhá 350 metrů a všechny mají severojižní orientaci. Původ ani účel není dodnes znám, i když teorií existuje mnoho.

K řadám se návštěvníci nejlépe dostanou z Mutějovic od železniční zastávky po žluté turistické značce a dále mohou pokračovat po naučné stezce, která je opatřená tabulemi. Při návštěvě Kounova, kde je v domě U tří lip zřízena expozice, se dozví mnohé o řadách i o barokní kapli sv. Vojtěcha, která stojí nad obcí.