Týřov nechal postavit král Václav I. Přemyslovský hrad patří mezi hrady typu francouzského kastelu a byl jedním z prvních tohoto typu na našem území, který umožňoval aktivní obranu. Na počátku 16. století byl hrad významně přestavěn, avšak o několik desítek let později se již uvádí jako pustý. Dnes zde spatříte pouze skromné zbytky, které ale dávají tušit, že kdysi zde stával krásný a mohutný hrad. Zřícenina je pěšky dobře přístupná ze Skryjí, odkud na hrad vede podél řeky žlutě značená turistická trasa.