Rakovnicko 

Nové Strašecí

Silnice I/6 u města Nové Strašecí. Od 30. listopadu tu probíhají stavební práce na vybudování dalšího úseku dálnice D6, a to v úseku Nové Strašecí - Řevničov. Provoz je zde na konci dálničního úseku u Nového Strašecí sveden na "nájezd", je tu omezená rychlost. Do Řevničova vede objízdná trasa po nově zbudovsné přeložce silnice I/6. Vše je náležitě značeno dopravním označením. Omezení by mělo trvat nejpozději do 21. prosince roku 2020.

Krušovice 

Silnice I/6 (ulice Karlovarská), v katastru obce Krušovice, okr. Rakovník, úplná uzavírka silnice č. I/6, v km staničení 41,950 – 42,590, délka 0,640km, obec Krušovice, z důvodu výstavby nového úseku dálnice D6 (stavba „D6 Řevničov, obchvat“). Uzavírka by měla skončit 31. května 2021.