Předchozí
1 z 11
Další

Na sídlišti není kde zaparkovat. Chybějí zubaři. Ulice jsou plné děr. A zrovna ve vaší obci stále chybí kanalizace, ačkoliv ji zastupitelé slibují roky. Témata, která vás trápí. Co bude tím hlavním tématem zářijových komunálních voleb ve vašem bydlišti? Co u vás rozhodne volby?

Dejte nám vědět a zapojte se do velké ankety Deníku. V projektu se podíváme do více než dvou stovek obcí a měst napříč celou zemí a zmapujeme hlavní témata, o kterých se u vás živě diskutuje a diskutovat bude. Své názory můžete sdělovat v exkluzivní anketě.

Volby 2022Volby 2022Zdroj: Deník

Vít Němeček
místopředseda FBC Rakovník, Rakovník

Vít Němeček, Rakovník.Vít Němeček, Rakovník.Zdroj: archiv Víta Němečka
Doufám, že rozhodne správný úsudek lidí a zvoleným půjde v první řadě o naše město. Mě nejvíce aktuálně zajímají dva body a to rekonstrukce stávající sportovní haly a výstavba nové. Je ostuda, že v Rakovníku adekvátní sportovní halu nemáme. Dalším tématem je rozdělování peněz městem sportovním oddílům v podstatě bez klíče, bez oficiálního dokumentu a kontrolního mechanismu. Jakým způsobem se rozdělují peníze daňových poplatníků v tomto městě do sportu je skandální.

Milan Kounovský
karikaturista, Rakovník

Milan Kounovský, Rakovník.Milan Kounovský, Rakovník.Zdroj: Deník/Josef Rod
Rád bych, aby už na radnici byla nějaká změna a ne ti samí lidé okupující starostovo a místostarostovo místo mnoho volebních období. Už konečně někoho čerstvého a ti budou mít nové nápady. Co se týče konkrétního tématu, například návrh změny náměstí se mi moc nelíbí a také odpadové hospodářství by se mohlo zlepšit. Ve svém okolí jsem zkusil vyjednat přidání kontejneru na tříděný odpad, a nic se nestalo. To je další důvod, proč je zapotřebí čerstvá krev.

Václav Čermák
profesionální fotograf, majitel Končíme školu a Fotomodeling.eu, Rakovník

Václav Čermák, Rakovník.Václav Čermák, Rakovník.Zdroj: archiv Václava Čermáka
V letošních volbách rozhodne to, kdo se bude co nejvíce orientovat na potřeby obyvatel - rekonstrukce, revitalizace, parkovací místa, podpora budoucí výstavby, udržení pořádku a bezpečnosti. To jsou témata důležitá pro život. Rakovník je krásné město, které se musí rozvíjet tak, aby bylo atraktivnějším místem pro mladé lidi, rodiny a docházelo zde k zvyšování počtu obyvatel. Předvolební sliby se musí plnit a nebýt pouhým lákadlem na voliče.

Ladislav Humpál
majitel společnosti Kamenictví Humpál, Rakovník

Ladislav Humpál, Rakovník.Ladislav Humpál, Rakovník.Zdroj: Deník/Josef Rod
Domnívám se, že rozhodne reálný a přehledný volební plán. Jsem přesvědčen, že obyvatelé Rakovníka uvítají větší a smysluplnou komunikaci, jak by se město mělo rozvíjet, řešit důsledně čistotu a pořádek ve městě a blízkém okolí. Větší důraz na výchovu mládeže ke vztahu k rodnému městu, více usilovat o vztah mládeže ku sportu a ke kultuře, vytvářet pro to podmínky…Skutečný plán řešení dopravní obslužnosti a parkování ve městě.

Pavel Štýbr
aktivista, CNC nástrojař, Rakovník

Pavel Štýbr, Rakovník.Pavel Štýbr, Rakovník.Zdroj: archiv Pavla Štýbra
Rád bych věřil, že volby neovlivní současné rozdělení společnosti, ať už kvůli covidu, nebo války na Ukrajině, že tím pádem nebudou lidé volit strany, nýbrž osobnosti. Město si myslím nevede nijak špatně, osobně spatřuji jisté rezervy v přístupu radnice k veřejné zeleni, která není jen dle mého názoru v nejlepší kondici. Budu tedy pečlivě vybírat v programech a mezi kandidáty, o kterých se dá předpokládat, že danou situaci posunou o znatelný kus k lepšímu.

Miroslav Koloc
středoškolský učitel, Rakovník

Miroslav Koloc, Rakovník.Miroslav Koloc, Rakovník.Zdroj: archiv Miroslava Koloce
Rozhodnou hlavně zkušenosti občanů s jednotlivými kandidáty. Co už ve městě iniciovali a dotáhli tak, aby to bylo k lepšímu, a jaké mají priority dál. Tak, aby se z boje o radnici stalo úsilí to pozitivní proměňovat k pěknému životu v Rakovníku, tak, aby z voleb vzešlo hlavně pracovité zastupitelstvo a akční rada města bez nějakého uspokojení z nabytých funkcí. Co se týče konkrétních témat, hodně chybí odpovídající sportovní hala, další hospodaření s odpady a jejich svoz, zeleň ve městě a rozšíření odpočinkové zóny v Čermákových sadech.

Marika Vitnerová
vedoucí časopisu Veřejná správa, Nové Strašecí

Marika Vitnerová, Nové Strašecí.Marika Vitnerová, Nové Strašecí.Zdroj: archiv Mariky Vitnerové
Tématem voleb jistě bude zastavování zemědělské půdy, kapacity mateřských škol, energie a bezpečnost. Potěšilo by mě, kdyby mezi tématy bylo například i řešení růstu energií a realizovatelné návrhy na možnosti využívání alternativních zdrojů energie. Těch inspirací je po Česku již řada. Zároveň i podpora služeb ve městě, výstavba dostupného bydlení, pokračování v zapojení občanů do rozhodování, a to například prostřednictvím participativního rozpočtu. Témat by bylo jistě víc, ale v tuto chvíli není jednoduché predikovat, s čím hodlají kandidáti táhnout do boje o křesla na radnici, žádní uchazeči kampaň zatím nespustili. Jisté je, že počet zastupitelů se v Novém Strašecí měnit nebude, zůstane jich 21. Nezbývá než všem kandidátům popřát, aby to byl boj čestný a nám občanům, abychom s výběrem zastupitelů, starosty nebo třeba starostky, byli spokojeni.

Ivana Rezková
pracovnice odboru kultury, sportu a rodinné politiky v Novém Strašecí, Ruda

Ivana Rezková, Ruda.Ivana Rezková, Ruda.Zdroj: archiv Ivany Rezkové
Být starostou na malém městě či vesnici není záviděníhodná pozice. Lidé se mezi sebou znají, problémy řeší často na ulici či v obchodě, zkrátka když zrovna - v našem případě starostku - potkají. Navíc se hospodaří s omezenými prostředky a potřebných investic je mnoho. Jsem zvědavá, kdo se na Rudě letos rozhodne kandidovat. To je první věc, která volby ovlivní. Dále to určitě bude počet lidí, kteří volit přijdou. Myslím, že by volební účast měla být daleko vyšší. Třeba tentokrát vládní řešení nárůstu cen, války na Ukrajině, covidové situace apod. přivede k volbám více lidí. Volby tradičně ovlivňuje také věková skladba lidí, kteří volí a zda jsou místní či se přistěhovali. I to ovlivní, kterým tématům k řešení dají lidé přednost. Většina lidí nečte volební programy, takže záleží i na viditelnosti kampaně.

Jarmila Štolcová
středoškolská učitelka, majitelka JK Spongilit Hředle (dříve pracovala jako tisková mluví Potravinářské komory ČR), Hředle

Jarmila Štolcová, Hředle.Jarmila Štolcová, Hředle.Zdroj: Deník/Josef Rod
V obci Hředle u Rakovníka bude dle mého názoru práce zastupitelstva v následujícím období ještě náročnější, než tomu bylo doposud. Již ty poslední čtyři roky jasně ukázaly, že je třeba aktivnějšího zapojení všech členů zastupitelstva do dění obce. Stávající vedení Obce sice odvedlo pěkný kus práce, ale ty roky následující budou z důvodu realizace velkých, náročných a v některých případech značně kontroverzních projektů extrémně obtížné. Pro roky následující bude tedy pro obec stěžejní mít zastupitelstvo složené z aktivních a kompetentních členů, kterým nebude chybět patřičný rozhled. Je důležité, aby tuto práci dělali lidé, za kterými je již vidět kus úspěšné práce, kteří třeba již profesně své kvality v průběhu života ukázali a nebojí se velkých výzev, a to myslím ve volbách rozhodne.

Dagmar Němcová
Krajská hygienická stanice - Rakovník, Lužná

Dagmar Němcová, Lužná.Dagmar Němcová, Lužná.Zdroj: archiv Dagmary Němcové
Neustálé téma v Lužné jsou odpady. Jak motivovat lidi, aby třídili odpad. Dále se řešilo i kam jdou poplatky za psa, neboť, jestli si někdo všiml, Lužná je snad jediná obec, která nemá "pytlíky" na psí exkrementy. Další velké téma, které je třeba vyřešit, je absence hospody v obci, a také havarijní stav Osvětové besedy. Následující zastupitelstvo by mělo tyto záležitosti, alespoň tedy některé, vyřešit, neboť občany obce trápí již delší dobu.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Podívejte se, kdo kandiduje na Rakovnicku. Klikněte ZDE.