Před nimi se objevily vystavené výrobky z šesti pravidelných kurzů dětí i workshopů pro dospělé v krásné předvánoční úpravě interiéru Kreativního kroužku Agátka Martiny Němcové.

„Jsem moc ráda, že dnes přišlo tolik návštěvníků, jsou to pokaždé milá setkání. Dětský svět fantazie je úžasný a moc si to v Agátce užíváme. Moc děkuji dětem z Píšťalek 3. ZŠ za moc hezký hudební úvod s vánočními koledami, na děti čekal anděl a přání na lístečky, na Štědrý den vyhraje jedenáct dnešních návštěvníků velmi pěkné kreativní výtvarné sady," uvedla Marina Němcová.

Vůně celé výstavy, cukroví a v mrazivém počasí i teplého čaje se nesly celým adventním podvečerem, ve kterém si mohly stovky návštěvníků nejen prohlédnout, co šikovné ruce dětí i dospělých dokážou, ale i získat inspiraci pro vlastní nápady a tvoření.

„Výstava už tradičně uzavírá agátkový rok, ten 2019 bude pokračováním nejen všech týdenních kurzů pro děti, ale i lednovými workshopy pro dospělé zájemce. Věřím, že bude neméně tak hezký, jako byl rok 2018," dodala Martina Němcová a už se zase šla věnovat dalším malým i velkým návštěvníkům letošní vánoční výstavy.

Miroslav Koloc