KDY: 5. 9. - 6. 10. 
KDE: Výstavní síň rakovnické radnice
ZA KOLIK: 5 Kč

Ředitel Rabasovy galerie Václav Zoubek poukázal na tématickou pestrost vystavených fotografií, kdy není svázaná jedním tématem. „Je to takový přehled, co autorku v poslední době zaujalo a ukazuje různé směry a pohledy na svět. Jsou zde fotografie z cestování, z prostředí, kde žije a je zde vidět i její zájem o přírodu. Přes reportážní charakter výstavy je kladen důraz na to, aby byl každý obrázek výtvarně zajímavý,“ povšiml si Václav Zoubek. Sama autorka Anna Fuchsová pak vysvětlila, proč dala výstavě název Cesta. „Dlouho jsem nad tím přemýšlela a pak mě napadlo, že všichni od narození až do smrti jsme vlastně na cestě. Poznáváme na ní krásy přírody, ale i odpadky. Vylezeme na vrchol, ale můžeme také spadnout dolů. Každý se s cestou pere jiným způsobem. Fotky, které jsou zde vystavené, jsou vlastně některé střípky mojí životní cesty,“ dodala Anna Fuchsová.