Akce se konala u řevničovské Sokolovny na Tyršově náměstí, a to jako součást takzvaného "Žižkova roku"- 600 let od úmrtí Jana Žižky z Trocnova. Začalo se již v 11 hodin a hlavním bodem programu bylo vystoupení spolku Plzeňští, spolek šermířů a přátel historie z.s.

Na programu byl také příjezd pána s družinou, ukázky historického šermu, dobová hudba v podání skupiny Melissa, vystoupení sokolníka, psáře se psy a jezdecké ukázky. Nejen děti si mohly vyzkoušet střelbu z luku nebo kuše. Hlavní program doplnily ukázky historických řemesel a dobové občerstvení. Nechyběla ani výstava prací žáků ZŠ Řevničov.