Nechyběl ani čarodějnický společný tanec a samozřejmostí bylo i zapálení čarodějnické hranice. "Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách čarodějnic, jak chlapům při stavění vatry, tak i ostatním, kteří si dali práci s rekvizitami , hudbou, tancem atd. Dále patří poděkování obecnímu úřadu za poskytnutí dřeva na vatru, pivovaru Máša a hostinskému Janu Zavorovi za dostatečný přísun tekutin. A hlavně výjezdové jednotce SDH Řevničov pod vedením Lukáše Dyntara za bezvadný dohled nad ohněm a vlastně celou akci, bez nich by to nešlo pořádat. Opravdu měli velkou zodpovědnost. A samozřejmě za velkou účast spoluobčanů, že se přišli pobavit. Účast byla opravdu velká," sdělila Jana Malecká.

Pálení čarodějnic v Řevničově. | Video: Jana Malecká