Soubor La Gioia založila se svými žáky v Novém Strašecí sbormistryně Helena Havlíková. Soubor se prezentuje především na koncertech ve Strašecí, Lánech, Rakovníku nebo v Lišanech. V poslední době je ale zván i do vzdálenějších míst republiky. Členové i nadále pokračují ve studiu pěvectví a řada z nich je členy předních pražských pěveckých sborů či úspěšnými sólisty.

Druhý letní koncert v lišanském kostele je naplánován na neděli 12. srpna opět od 16 hodin. Koncert bude součástí i lišanské pouti, poněvadž o tři dny později – ve středu – se slaví den Nanebevzetí Panny Marie – a právě lišanský kostel je jediným na okrese zasvěcený tomuto dni.
Lišanská pouť je po delší odmlce opětovně obnovenou tradicí. Podrobněji o programu této akce budeme ještě informovat.