Ukrajinsko-česká setkání začala vloni v dubnu, kdy se uskutečnilo nejprve velikonoční. Poté se sešli oba národy na čarodějnice, na sv. Jana či v době dušiček. „Poprvé jsme byli v domě dětí a mládeže, poté v akademii techniky, nyní jsme si domluvili setkání v galerii, kde je rovněž prodejní výstava amatérské ukrajinské malířky Darji Jočis. Každá taková akce je spojená s nějakým naším svátkem, abychom ukázali, jaké máme tradice a s folklorním souborem Borůvky vždy připravíme dílničky, které daný svátek něčím připomínají,“ přiblížila Marie Erlebachová.

Nyní se maminky s dětmi sešly v době ukrajinských Vánoc, které připadají právě na 6. ledna podle Juliánského kalendáře. „Některé rodiny se kvůli současné situaci přiklonily spíš ke 24. prosinci a přešly na gregoriánský kalendář, ale i tak to bylo dnes komornější, alespoň jsme s ostatními byli duchem,“ popsala Erlebachová.

Páteční setkání bylo zaměřené na tříkrálové koledování, kdy se chodilo koledovat fanfrnochem. Děti pak za koledu od hospodáře dostaly dárek a samy mu předaly nazdobenou větvičku. „Dále jsme vyráběli papírové koruny na tři krále a poté půjdeme do okolních ulic koledovat,“ uzavřela Marie Erlebachová.

Mezitím do Samsonu dorazila i Jitka Janoušková z farní charity, která donesla se dvěma malými pomocníky pokladničku do Tříkrálové sbírky.