Původně měla být akce o Francii uzavřenou kapitolou, ovšem čtenáři rakovnické knihovny si ji kvůli její oblibě opětovně vyžádali. Letos přijede na ni Hana Hegerová nebo Jiří Dědeček.


Akce
„Program bude zaměřen na dva regiony Francie – a to Burgundsko, které je partnerským krajem Středočeského kraje, a potom Provence, o níž nám tu bude vyprávět Eva Kriz – Lifková, která žila ve Francii,“ informovala ředitelka. Brouzdám očima po místnosti a nemůžu přehlédnout kytičky sušené levandule. „Ano, ta k Francii patří. Také bychom rádi doplnily program vývojem šansonů, které nám představí opět Eva Kriz – Lifková. Tento program tu byl už před dvěma lety a je věnován hlavně středoškolským studentům. Večer je s ní pak nachystán v sále Kulturního centra koncert spojený s ochutnávkou francouzských vín a sýrů. Ten jsme pojmenovali Pod střechami Paříže. Chystáme také výstavu fotografií věnovanou Provence, vytvořenou její obdivovatelkou Martou Jelínkovou. Tuto výstavu budete moci zhlédnout v muzeu,“ pokračovala Křikavová. Burgundsku bude věnována jednak výstava fotografií současného fotografa Jeana – Claude Coufala, a jednak dvojjazyčné čtení básní z tvorby francouzského básníka Pascala Comméra.

„Měli bychom tu mít také zpravodaje Českého rozhlasu ve Francii, který by tu prezentoval své knížky právě o Burgundsku a Provence. Pro školy, ale večer i pro veřejnost, bude v dětské knihovně představovat zhudebněnou francouzskou poezii Jiří Dědeček, a asi vrcholem Francouzských dnů bude v Kulturním centru koncert Hany Hegerové,“ dodala ředitelka.

To, co paní Křikavová dělá, je, mírně řečeno, velice záslužné. V pořádání Francouzských dnů jí ale, alespoň co se např. prostor týče, podávají pomocnou ruku také jiné rakovnické kulturní instituce, jako je Rabasova galerie, Muzeum T. G. Masaryka, Dům dětí a mládeže nebo Kulturní centrum. Příjemně se o tom povídá, zvlášť v knihovně provoněné levandulí, ale určitě lepší bude tyto akce navštívit.