Vladimír Tesař (1924 – 2008) je autorem rozsáhlého díla, zasahujícího do scénografie, tvorby divadelních a filmových plakátů, ale především je znám jako knižní a časopisecký ilustrátor, tvůrce knižních obálek, ex libris, umělec spolupracující s architekty, malíř, kreslíř, grafik. A právě výběru z jeho dřevorytů a linorytů, ukázce jeho ilustračního umění je věnována současná výstava v Rabasově galerii.

Čtvrteční Heroldovu síň nejprve zaplnil zpěv talentované Pavly Hralové, doprovázené učitelkou rakovnické ZUŠ Olgou Truhlářovou, a tři slovenské lidové písně v jejím podání navodily skutečně slavnostní atmosféru. Na ni krátce navázal Václav Zoubek se svojí vzpomínkou na pražská studentská léta, charakterizovaná především dílem Vladimíra Tesaře pro divadlo, a autorka zasvěceného úvodu pro katalog k rakovnické výstavě, Rumjana Dačeva.

Vladimíra Tesaře představila především jako bytostného kreslíře, básníka tužky, rydla, štětce, výtvarníka souznějícího s literaturou, kterou ilustroval a do jejíchž služeb vstupoval bez fanfár, podřizující se ochotně atmosféře předlohy, respektuje záměr autora. Poezie prostupuje hluboce celým Tesařovým dílem, zejména v jeho volné tvorbě.

„Emotivní prozáření s touhou ke sdělnosti prozrazuje kresba, čistá linka, která má být svátostí cudně odkrývající nahotu bytí s touhou k upřesnění zpovědního tajemství. Je to kritizující žalozpěv i chvála okamžiku, stáhnutá do magické čáry z obrovského prostoru zdánlivé prázdnoty, do samých kořenů Země. Záznam krutosti i líbeznosti lidských citů, otevřená kniha lákající k přečtení, kronika tohoto času, záznam od potopy až ke světovým katastrofám,“ tak definoval magickou sílu kresby samotný autor.

A je co obdivovat, nad čím žasnout, uvědomit si, že tyhle obrázky přeci znám, ty mám doma, to jsou přeci ilustrace ke Kytici Karla Jaromíra Erbena a tohle je mistrovsky do dřeva vyrytý portrét fotografa Sudka a tady…

Přijďte, výstava „Vladimír Tesař – grafika“ potrvá do 10. dubna a je přístupná kromě pondělí každý den do 18 a o víkendu do 16 hodin.

Ivo Mička