Dovolujeme si vás pozvat na výstavu uspořádanou u příležitosti 55 let od založení Gymnázia J. A. Komenského v Novém Strašecí. Výstava bude slavnostně otevřena vernisáží, která proběhne ve čtvrtek 3. září od 16.00 hodin ve výstavní síni Muzea v Novém Strašecí, a veřejnosti bude přístupna až do 4. října 2009 ve všední dny vždy od 8.00 do 15.30 hodin, v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin a v neděli od 13.00 do 17.00 hodin. Srdečně vás zveme a těšíme se na vaši návštěvu.

Mgr. Soňa Kudrová (profesorka gymnázia) a Barbora Honzíková, DiS. (vedoucí muzea)


Pozvánkou na výstavu, která je věnována k 55. výročí založení gymnázia, je vzpomínka jedné bývalé studentky:

Co je výročí gymnázia? Memento!
Nikoliv memento mori (pro „nelatináře“ – resp. pro špatné latináře – přeloženo Pamatuj, že umřeš, pomni na smrt!). V případě 55. výročí Gymnázia v Novém Strašecí se jedná o vzpomínku krásnou a velice milou. Toto gymnázium nikdy „nezemře“, protože nemůže, i kdyby nakrásně chtělo. Tolik úžasných kantorů a kantorek (profesorů a profesorek) se na jednom místě hned tak nesejde. Nutno podotknout, že ani jejich studenti nebyli tak marní (teď si ohřívám svoji polívčičku). Většina studentů byla díky svým kantorům, své píli (a dokonce snad i svému intelektu) přijata na vysoké školy a reprezentovala své profesory (a tedy i své gymnázium) na různých postech, vysokých i nižších. Ale na tom v podstatě nezáleží, pokud je reprezentovala tak, jak měla, tedy ne-li výborně, pak alespoň dobře. Dobře je za 3; to ještě jde – ne ?

Existuje sedm divů světa (v minulém roce byl jejich seznam poněkud pozměněn). Scylla a Charybda – nebezpečná úskalí u Messiny – snad tam ještě zůstaly a je nutno doufat, že se tento div světa (nebezpečný) nebude týkat ani současných studentů gymnázia. Existuje i osmý div světa, a to je Gymnázium v Novém Strašecí se svými kontory, bývalými i současnými.

Řečeno „s básníkem“ (poněkud pozměněno) „Bylo to krásné, ale nebylo toho dost.“ – Ani sbohem, ani šáteček. Vivat, Floresceat, Crescat Gymnázium v Novém Strašecí. Že by někdo nerozuměl? Nechce se věřit. Ale pro jistotu překlad: Ať žije, vzkvétá a roste Gymnázium v Novém Strašecí.

Tuto vzpomínku věnují gymnáziu vděční studenti.

PS: Pokud se objeví ve vzpomínce na gymnázium nějaký nonsens (nesmysl), pak je to chyba autora. Pokud se však objeví chyby pravopisné, pak to není chybou autora, ale chybou opisovatele výše uvedené vzpomínky.