Na klavír je doprovodila Ludmila Čermáková. O průvodní slovo se postaral Ivan Štraus.

Na programu byly nádherné a skvěle odehrané skladby Mozartovy (4. koncert pro housle a orchestr D dur), Dvořákovy (Romance f moll). Zazněl i Nicolo Paganini (Caprice č. 24 pro housle) a Eugen Ysaÿe (Sonáta č. 6 pro housle).

Dodejme, že Eva Schäferová se například ve druhém ročníku konzervatoře (2012) zúčastnila Telemannovy houslové soutěže v Poznani, kde obsadila první místo. A Jan Zrostlík se během studií na konzervatoři pravidelně účastnil soutěže konzervatoří, kde v roce 2008 získal čestné uznání a v roce 2011 druhé místo.