Jak dlouho jste na místě bezpečnostního technika pracoval?
Deset roků jako vedoucí bezpečnostního oddělení a zhruba rok jako bezpečnostní ředitel NPÚ.


Kolik vloupání jste za tu dobu zaznamenal?Vloupání do střežených prostor v zásadě žádné. Pouze před šesti lety do zámku Hořovice, když jsem ale předtím upozorňoval na nutnost fyzické ostrahy. Bohužel jsem ji dostal až po tomto vloupání. Jak typické.

Kolik pokusů o vniknutí se za tu dobu odehrálo?To se nedá jednoznačně říci. Několik pokusů zaznamenáno bylo, ale systém vloupání vždy zabránil. Další detaily nemohu zveřejňovat.

Jak jste ochranu objektů posiloval?Snažil jsem se z titulu své funkce získávat investiční prostředky na zabezpečení, důsledně jsem kontroloval dodržování zásad ochrany majetku přímo v objektech NPÚ, vytvářel jsem metodické a organizační pokyny pro profesionální ochranu majetku, dohlížel jsem na smysluplné instalování zabezpečovacích technologií a v neposlední řadě jsem spolupracoval na bezpečnostních posouzeních objektů s různými útvary Policie České republiky.

Před čím jste objekty chránil především?Před vloupáním, ale také požáry.

Myslíte si, že člověk centrálně odpovědný za ochranu památkových objektů není nutný v NPÚ?
Naopak jsem přesvědčen, že nutný je. Ne ale profesí památkář nebo třeba požární technik, ale skutečný odborník s patřičným vzděláním, bezúhonný. Navíc by měl být v odpovídající funkci, aby dokázal účelně zajistit ochranu majetku. Jinak to stejně nemá velký význam. Bezpečnostní ředitel taková funkce byla, ale vzhledem k tomu, že jsem ji vykonával asi až příliš odpovědně a důrazně, tak jsem se stal pro řadu lidí z NPÚ a ministerstva nepohodlný. Zejména po výměně generálního ředitele NPÚ a po personálních změnách na ministerstvu zmizela i tato funkce.

Co podle vás vyplyne z absence tohoto postu?Nebude fungovat řádně a odborně vedená metodická ochrana památkových objektů, bezpochyby se velmi prodraží investiční akce na zabezpečení majetku včetně drahého fungování soukromých bezpečnostních služeb.

Jsou památky nyní ohroženy?
Tady je nutné být opatrný. Nerad bych byl šikanován za různé možné porušování zákona. Ale ano, památky ohroženy jsou a pokud nedojde k nápravě ve smyslu jak uvádím výše, bude to za jeden či dva roky ještě mnohem horší. To totiž přestanou fungovat mnou zadané určité mechanismy ochrany objektů a majetku včetně důsledné kontroly.

Kam až může stav dospět?Již jsem uvedl, k více případům vloupání, krádeží, větší možnost vzniku požárů. Již nyní byly ukradeny historické zbraně z hradu Loket. Účinné zabezpečení by nestálo vůbec mnoho peněz, předmětová ochrana by vyšla na několik tisíc korun. Památkáři si teď ale myslí, že vše vyřeší drahý kamerový systém, na který ale nejsou samozřejmě finance. Zde je evidentní, že chybí bezpečnostní odborník v NPÚ. Je ale jasné, že se zcela loupežím zabránit nikdy nedá. Je však možné toto riziko výrazně eliminovat. Zabezpečení památek bude dražší, přitom nebude efektivní. Riziko loupeží, krádeží a požárů vzroste. Značně a zbytečně.

Jak velký majetek středočeský NPÚ spravuje?
Celkem má NPÚ asi 120 hradů a zámků. Z toho střední Čechy osm. Hodnota majetku je několikamiliardová, historicky samozřejmě nedocenitelná.

Jsou středočeské památky v ohrožení? Jsou, a to vždy, ať je jejich zabezpečení sebelepší. Nyní je ale situace alarmující.