Ředitel galerie Václav Zoubek připomněl: „Fotografii se nevěnuje profesionálně, její doménou je umělecká keramika."

V loňském roce vystavovala Iva Mašínová v Galerii Gaudii gratia, která se nachází v oblastní nemocnici Příbram. Ředitel nemocnice Stanislav Holobrada a primář plicního oddělení Jiří Gutwirth tamní výstavu mimo jiné okomentovali těmito trefnými větami: „Fotografie, které návštěvníci galerie uvidí, přibližují osobitý způsob, jakým se Iva Mašínová skrze hledáček fotoaparátu dívá na svět. Dokonce lze říci, že dívat se je v případě Ivy Mašínové jaksi nepatřičný, až příliš konkrétní termín a upřímně řečeno si nejsem ani jist, zda hledáček skutečně potřebuje a používá."

Autorka dle jejich názoru totiž prostřednictvím fotoaparátu spíš cítí a vnímá, zaznamenává nálady a pocity plynoucí ze hry světel a stínů, zrcadlení a odlesků paprsků na předmětech, na hladinách. Není pro ni důležité zachytit identifikovatelný předmět, rozhodující je složka abstraktna, dojem a třeba i iluze, jakou světlo, stín nebo temnota vyvolá.

„Její fotografie může tedy vlastně každý divák interpretovat po svém, může vidět, hledat a nacházet své vlastní motivy a objekty. A vůbec nemusí být ke škodě věci, když její snímky divákům nakonec sdělí něco jiného, než autorka původně zamýšlela," shodli se Stanislav Holobrada a Jiří Gutwirth.

Fotografie Ivy Mašínové můžete ve Výstavní síni Rabasovy galerie vidět až do 
28. dubna.