Všechny děti netrpělivě očekávaly návštěvu Mikuláše s doprovodem. Některé s obavami, jiné s očekáváním. Letos byl počet Mikulášů, andělů a čertů opravdu početný, v maskách přišli žáci deváté třidy ze základní školy.

Každá třída ze školky jim předvedla svůj program v podobě písniček, básniček a tanečků, a za to děti dostaly od anděla ozdobené perníčky.

A poté již začala pořádná zábava, děti plnily pekelné úkoly, například čertí škleby, vybírání blech z kožichu či skok s hříšníkem, za které dostaly čertovské vysvědčení a užily si i čertovského tance.

Lenka Rodová