Svátek Tří králů není už není jen obrazem z minulosti. I dnes tu můžete potkat kolem šestého ledna Kašpara, Melichara a Baltazara v dobových kostýmech. Zvyk se opět obnovil po roce osmdesát devět a postupně se rozšířil i do několika obcí na Rakovnicku.

To vše dokládá výstava v novostrašeckém muzeu s názvem My tři králové jdeme k vám. Nejprve se na ní seznámíte s historií tříkrálové pochůzky, tříkrálovou mší, vodou, křídou i zvyky. Dále se dozvíte, jaké dary králové malému Ježíškovi přinesli a co to byla betlémská hvězda.

„Výstava dále konkrétně představuje obchůzky a tříkrálové sbírky například v Křivoklátě a Čisté. Z té tu uvidíte originální kostýmy Tří králů. Zmiňuje také vánoční vycházku v Olešné pořádanou sborem Církve bratrské v Rakovníku," popisovala autorka výstavy Lenka Šmídová z Muzea T. G. M. v Rakovníku. Nesmíme zapomenout ani na originál Rakovnické vánoční hry z rakovnického archivu. Pravděpodobným autorem je Jan Libertin, narozený roku 1654.

Klanění Tří králů představuje glazovaná keramika od Marcely Braunové Regaiolliové. Za zmínku stojí oráčovský betlém nalezený v roce 1978 na zdejší faře nebo rekonstrukce vyobrazení Panny Marie a sv. Josefa od žáků výtvarného kroužku rakovnického gymnázia.