XI. Kněževeská chmelová šiška - vsobotu 29. srpna od 14 hodin v Kněževsi v parku u kostela a od 20 hodin k poslechu i tanci hraje skupina Orion.

Soutěže: chytrá šiška, přetahovaná, česání chmele, skákání v pytlích, obruče hola-hola, hod šiškou do nůše, jízda s radvancem, překážková dráha, jízda na tříkolce, malování, zamotaná šiška a jiné. Několikrát za odpoledne budetombola.

Letos poprvé večer nebudou soutěžit dospělí. Rozhodli jsme se po dlouhém uvážení, protože o tyto soutěže mezi dospělými nebyl zájem. Večerní soutěžení ztratilo původní smysl, není to o přemlouvání. Organizace celého dne nás stojí velké úsilí a hodně energie, kterou věnujeme dětem, jejich spontánnosti, otevřenosti a radosti.