Vůdce husitů Jakoubek se tehdy zřejmě domníval, že před nimi katolické vojsko ustupuje a tak jeho vojsko provedlo výpad stejně, jako v bitvě u Lipan. Plzeňští se ale rychle otočili a pobili více než 150 kališníků, kteří se nestačili vrátit do bezpečí vozové hradby v týlu. Jejich ostatky pak byly uloženy do dvou hromadných hrobů u kostela v Kroučové. Pozůstatky pak byly následně objeveny na začátku 20. století při hloubení základů nového kroučovského kostela.

Akce se uskuteční 9. června 2024 u řevničovské Sokolovny na Tyršově náměstí, a to jako součást takzvaného "Žižkova roku"- 600 let od úmrtí Jana Žižky z Trocnova. Začíná se v 11 hodin.

close Občanské sdružení Řevničov chystá vzpomínkovou akci k Bitvě u Řevničova. info Zdroj: se svolením obce zoom_in Občanské sdružení Řevničov chystá vzpomínkovou akci k Bitvě u Řevničova.

Hlavní částí slavnosti bude vystoupení spolku "Plzeňští, spolek šermířů a přátel historie z.s.",a je koncipována jako zastávka šlechtické družiny některého z pánů plzeňského landfrýdu.

Na programu je pak příjezd pána s družinou, ukázky historického šermu, dobová hudba v podání skupiny Melissa, vystoupení sokolníka, psáře se psy a jezdecké ukázky. Nejen děti si budou moci vyzkoušet střelbu z luku nebo kuše. Hlavní program doplní ukázky historických řemesel a dobové občerstvení. Nebude chybět ani výstava prací žáků ZŠ Řevničov. Vstupné pro dospělé činí 100 korun, děti od 6 let platí 50 korun.