Pod vedením profesora Ivana Štrause zde zahráli klavíristka Marie Al-Ashhabová a houslista Milan Al – Ashhab.
Za pořadatele akce upřesnil ředitel galerie Václav Zoubek: „Marie je od roku 2009 posluchačkou HAMU ve třídě světově známého pedagoga Ivana Klánského. Věnuje se také komorní hře se svým bratrem Milanem, jemuž pomohla k výhrám v mezinárodních soutěžích. Na HAMU patří ke špičce studentů."

Milan Al-Ashhab hraje na housle od pěti let. V současné době studuje 1. ročník na HAMU ve třídě již zmíněného profesora Štrause. „Milan Al- Ashhab hraje na mistrovské housle žateckého houslaře Daniela Adamcseka a jeho zatím posledním úspěchem byla čtvrtá cena na soutěži Henri Marteaua v německém Hofu," doplnil Václav Zoubek. Na sedadlech Heroldovy síně tentokrát nechybělo ani velké množství mladých posluchačů a ti odcházeli z vydařeného koncertu viditelně spokojeni.