Sedmdesátiletý člen Umělecké besedy již v Rakovníku s ostatními členy dvakrát vystavoval a vždy se jednalo o výraznou krajinářskou kompozici. „To byl také hlavní důvod, proč jsem se ho rozhodl pozvat k samostatné výstavě. Jsem velmi rád, že Pavel tuto výzvu přijal a výstavu udělal z části retrospektivní,“ uvedl ředitel Rabasovy galerie Václav Zoubek.

Výstavu Pavlovi Mühlbauerovi připravil významný kunsthistorik současnosti – anglický rodák Richard Drury. Ten na vernisáži nejprve nastínil význam krajinářské malby v historii českého výtvarnictví. Poté přiblížil i práci samotného autora Pavla Mühlbauera.

„Pavel do svých děl promítá nezaměnitelný cit pro velkorysost krajinného celku, ale také pro subtilní stěží zachytitelné proměny odehrávající se v krajině. V tomto ohledu se jeho specifická tvůrčí citlivost blíží k tomu, co básník Jan Neruda kdysi napsal nad prvními vystavenými obrazy Antonína Chittusiho. Jeho citát zněl: Malíř lépe než básník může podat jemně poetické odstíny přírody,“ popsal autorovu tvorbu Richard Drury a dodal: „Svými přejícími postřehy, často správně ironicky podkreslenými, je Pavel zosobněním toho nejlepšího, co v Umělecké besedě je.“