Tradičně velký úspěch měl koncert žáků hudební školy Dáši Pavlíčkové, který děti odehrály v příjemném prostředí tělocvičny Základní školy Křivoklát. Všichni diváci se nadšeně shodli: „ Koncert byl skvělý! Od vstupů těch nejmenších muzikantů až po sborová vystoupení. A což teprve zhudebněná pohádka o Karkulce.“